442,0000 zł
0,23% 1,0000 zł
mBank S.A. (MBK)

Decyzja Zarządu mBanku S.A. w sprawie podziału zysku uzyskanego w 2018 roku - bez wypłacenia dywidendy z zysku uzyskanego w 2018 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2019
Data sporządzenia: 2019-02-27
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
Decyzja Zarządu mBanku S.A. w sprawie podziału zysku uzyskanego w 2018 roku - bez wypłacenia dywidendy z zysku uzyskanego w 2018 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank") podaje do wiadomości, że w dniu 27 lutego 2019 r. podjął uchwałę o przedłożeniu do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wniosku dotyczącego podziału zysku netto uzyskanego w 2018 roku w następujący sposób:

Uzyskany w 2018 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 1.317.484.333,94 złotych zostanie przeznaczony: w kwocie 248.157.618,16 zł - na pokrycie straty z lat ubiegłych,
Pozostałą część zysku w kwocie 1.069.326.715,78 zł pozostawia się niepodzieloną.
Rekomendacja dotycząca przeznaczenia zysku nie przewiduje wypłaty dywidendy.

Uchwała Zarządu Banku w sprawie przedłożenia do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Banku wniosku dotyczącego podziału zysku netto za rok 2018 została przedłożona do oceny Rady Nadzorczej zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Banku dotyczącego podziału zysku uzyskanego w 2018 roku zostanie dokonana do 1 marca 2019 r. O wyniku tej oceny Bank poinformuje w odrębnym komunikacie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Decision of the Management Board of mBank S.A. regarding distribution of
profit earned in 2018, without payment of dividend from profit earned in
2018


The Management Board of mBank S.A. (“Bank”) announces that on 27
February 2019 the Management Board adopted a resolution on providing the
Ordinary General Meeting with motions regarding division of the 2018
profit in the following manner:


The net profit earned by mBank S.A. in 2018, amounting to PLN
1,317,484,333.94 shall be allocated: in the amount of PLN 248,157,618.16
to the losses from previous years.


The remaining part of profit in the amount of PLN 1,069,326,715.78 is
left undivided.


The motion regarding distribution of profit does not envisage payment of
dividend.


The resolution of the Management Board of the Bank on the submission of
the motion concerning the distribution of the net profit generated in
2018 for consideration of the Annual General Meeting of the Bank was
submitted for evaluation to the Supervisory Board pursuant to Article
382 § 3 of the Code of Commercial Companies.


The Supervisory Board shall assess the proposal of the Management Board
concerning division of the 2018 profit on 1 March 2019 at the latest.
The Bank shall inform about the result of the assessment in a separate
report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-27 Cezary Stypułkowski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.