0,03 zł
0,00% 0,00 zł
Kerdos Group S.A. (KRS)

Zmiana składu organów spółki zależnej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 102 / 2015
Data sporządzenia: 2015-08-14
Skrócona nazwa emitenta
KERDOS GROUP
Temat
Zmiana składu organów spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej Emitentem lub Spółką) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 94/2015 informuje, że w dniu 13 sierpnia 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Spółki Meng Drogerie+ S.A., spółki prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu (dalej Meng) (Emitent posiada akcje reprezentujące 100% kapitału zakładowego Meng), na którym postanowiono m.in.: i) przyjąć rezygnację Kamila Kliniewskiego - Prezesa Zarządu Emitenta z pełnionej dotąd funkcji w organach Meng, ii) powołać 3-osobowy Zarząd Meng: Pan Kamil Kliniewski (Prezes Zarządu Emitenta) został powołany na funkcję Prezesa Zarządu Meng, członkami Zarządu Meng zostały: Pani Jagna Stanecka (Członek Zarządu Emitenta) oraz Pani Anna Wierzbicka (Prezes Zarządu Dayli Polska sp. z o.o. – spółki zależnej Emitenta), iii) powołać w skład 3-osobowej rady nadzorczej Meng: Pana Cornelio Memola, Panią Małgorzatę Ceran oraz Panią Monikę Jaczewską.
Według oświadczeń złożonych Spółce żaden członek Zarządu Meng ani Rady Nadzorczej Meng nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Według złożonych oświadczeń nie figuruje też w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Poniżej Zarząd Emitenta przedstawia szczegółowe informacje dotyczące osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Meng:

Pan Kamil Kliniewski - doświadczony biznesmen i inwestor giełdowy. Posiada bogate doświadczenie biznesowe o zasięgu międzynarodowym oraz doskonałą znajomość rynków zachodnich. Od 2010 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. Biegle włada językiem niemieckim oraz angielskim.
Doświadczenie zawodowe:
· 10.2014–obecnie Prezes Zarządu D.C. Service GmbH (dawniej Poopeys Deutschland GmbH)
· 07.2010–obecnie Prezes Zarządu Kerdos Group S.A. (dawniej Hygienika S.A.), wcześniej Prokurent
· 02.2013–01.2015 Prezes Zarządu Dayli Polska Sp. z o.o.
· 04.2013–12.2014 Prezes Zarządu Emarket Sp. z o.o.
· 06.2012–12.2014 Prezes Zarządu Mega Trade Dystrybucja Sp. z o.o.
· 2006–2010 Prezes i założyciel Global Consulting Enterprise GmbH – profesjonalnej firmy doradczej o zasięgu międzynarodowym. Firma Global Consulting Enterprise GmbH podejmującej strategiczne działania na terenie Polski oraz większości Państw Europy, m.in. w: Niemczech, Austrii, Holandii, Francji, Anglii, Belgii, Czechach, Słowacji, Rumunii, Bułgarii, na Litwie i Ukrainie. Do głównych zadań zaliczyć można: opracowywanie optymalnej koncepcji biznesowej oraz podnoszenie konkurencyjności firm produkcyjnych i usługowych, w oparciu o szczegółowe i wieloletnie badania rynku.
· 2004–2010 Partner biznesowy Food Beverage & More GmbH
· 2004–2008 Współpracownik firmy Eurogroup Italia odpowiedzialny za sprzedaż w regionie Europy Wschodniej
· 2004–2008 Współpracownik firmy Walmar Italia odpowiedzialny za sprzedaż w Polsce i Niemczech
· 2004 Założyciel /Udziałowiec spółki Fashion Studio Sp. z o.o. powiązanej z Fashion Media
· 2004–2010 Założyciel i prezes Trade Company & Consulting Sp. z o.o. – firmy zajmującej się się doradztwem biznesowym. Do najważniejszych obowiązków zaliczyć można: badanie rynków pod względem poziomu i struktury popytu na dobra materialne, produkty spożywcze i kosmetyczne, określanie grupy potencjalnych odbiorców, badanie wizerunku marki i firmy, ich rozpoznawalności i dostępności oraz skuteczności prowadzonych działań promocyjnych, wyszukiwanie nowych produktów i brandów o dużym potencjale, dostosowywanie produktów do wymagań rynku, poprzez dobór właściwych kanałów dystrybucji i promocji, wprowadzanie nowych i zmodernizowanych produktów do największych sieci handlowych w Polsce i Europie Zachodniej, a następnie monitorowanie wzrostu ich sprzedaży względem konkurencji, doradztwo w zakresie rozwoju nowych brandów, opracowywanie strategii marketingowej, poszukanie surowców zamiennych wykorzystywanych w procesie tworzenia różnych artykułów w celu zwiększenia wydajności i efektywności produkcji, wykorzystywanie nowoczesnych technologii do optymalizacji procesów produkcji.
· Wykształcenie:
· 1998–2000 Handelsmanagement w Steinbeis – Hochschule Berlin (Niemcy)
· 1996–1998 Leibniz Akademie Hannover (Niemcy)

Pani Jagna Stanecka

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Od 31.03.2015 r. – nadal: Członek Zarządu Emitenta

03.2015 – nadal: Dayli Polska Sp. z o.o., Kraków - Dyrektor Finansowy,

Dyrektor Finansowy – Członek Zarządu w Agri Plus Sp. z o.o. Oddział Paszowy
w Poznaniu,(10.2013 – 02.2015)
Dyrektor Finansowy w Animex Foods Sp. z o.o. SKA, Kraków (03.2010 – 02.2015)
Członek Zarządu w Euro Comfort Ltd. Sp. z o. o., Kraków (03.2010 - 03.2012)
Dyrektor ds. Kontrolingu w Animex Sp. z o.o., Warszawa (09.2004 – 02.2010)
Koordynator ds. Konsolidacji w Animex Sp. z o.o., Warszawa (12.2001 – 08.2004)

09.1998 - 10.2001: Artur Andersen Sp. z o.o., Warszawa
Starszy Konsultant – Audyt i Doradztwo Biznesowe

WYKSZTAŁCENIE:
1994 – 1997: Akademia Ekonomiczna, Kraków
Wydział: Zarządzanie
Specjalizacja: Rachunkowość

1992 – 1994: UMSC, Lublin
Wydział: Ekonomia

Pani Anna Wierzbicka od stycznia 2015 r. Prezes Zarządu Dayli Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
Ukończyła: Uniwersytet Warszawski - International Business Program - specjalność: zarządzanie międzynarodowe (2007), Hochschule der Medien Stuttgart - stypendium Socrates-Erasmus (2007), Uniwersytet Warszawski - studia podyplomowe - specjalność: psychologia reklamy (2008). Przebieg dotychczasowej pracy zawodowej: 08.2013 – 12.2014 obecnie Dyrektor Generalny, Drogerie Dayli, Prokurent; 09.2012- 08.2013 Dyrektor ds. Rozwoju, Hygienika S.A.; 10.2010-08.2012 Commercial & Marketing Manager Football, Warner Bros. Consumer Products; 12.2009- 09.2010 Category Manager, Plus Licens Poland – agencja licencyjna; 02.2008 – 11.2009 Account Executive, McCann Erickson; 08.2007-01.2008 Junior Account Executive, McCann Erickson.

Pani Małgorzata Ceran posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Stosunki Międzynarodowe, o specjalizacji studia strategiczne w Collegium Civitas. Od 2008 roku współpracuje z Trade Company & Consulting Sp. z o.o. aktualnie T.C. Capital sp. z o.o., gdzie aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu. W 2010 roku pracowała w Hygienika S.A. (aktualnie Kerdos Group S.A.), od 05.05.2008 do 27.05.2009 w Mennica Polska S.A., gdzie uczestniczyła m.in. w realizacji projektów i zadań zarządu, w 2008 roku krótko współpracowała z The Walt Disney Company Polska sp. z o.o., w 2006 r. odbyła staż w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu spółką kapitałową. Włada językiem angielskim.

Pani Monika Jaczewska jest adwokatem, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Od 2010 jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Od 2004 r. współpracowała z kilkoma kancelariami prawnymi w Warszawie, zajmując się w głównej mierze obsługą przedsiębiorstw w zakresie prawa gospodarczego, w tym w szczególności prawa spółek handlowych. Od 2010 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. W latach 2013-2015 była członkiem Rady Nadzorczej Dayli Polska sp. z o.o. Aktualnie jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Cornlio Memola, księgowy i doradca podatkowy, na przestrzeni swojej kariery zawodowej związany z:
1990-1994 Arthur Andersen S.C.
1997-2007 Memola and Partners Sarl
2007- obecnie Memola and Partners S.A.
2007- obecnie Memola, Lang et Hein Sarl
Pan Cornelio Memola posiada doświadczenie przy obsłudze księgowej spółek luksemburskich.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-08-14 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl