Zysk sektora bankowego o 24 proc. wyższy niż przed rokiem

Sytuacja sektora bankowego w 2016 r. pozostawała stabilna, czemu sprzyjało utrzymujące się ożywienie gospodarki oraz środowisko rekordowo niskich stóp procentowych - wynika z opublikowanego w czwartek raportu KNF o sytuacji w tym sektorze w ub. roku.

"Utrzymujące się ożywienie gospodarcze w połączeniu ze stabilną sytuacją przedsiębiorstw, znaczną poprawą sytuacji na rynku pracy, poprawą nastrojów konsumentów, jak też środowisko rekordowo niskich stóp procentowych tworzyły sprzyjające warunki do rozwoju działalności sektora bankowego w niektórych obszarach" - czytamy w raporcie.

Według raportu KNF w 2016 r. odnotowano znaczną poprawę wyników sektora bankowego (wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 13 908 mln zł i był o 2 721 mln zł, tj. aż o 24,3 proc. wyższy od osiągniętego w 2015 r.; poprawę wyników odnotowano w 486 podmiotach skupiających 64,9 proc. aktywów sektora; 22 podmioty wykazały stratę w łącznej wysokości 493 mln zł).

"Poprawa wyników była jednak konsekwencją niskiej bazy statystycznej (wynikającej z ogłoszenia w IV kwartale 2015 r. upadłości SK banku oraz konieczności wniesienia wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców) oraz sprzedaży udziałów w VISA Europe Limited, co doprowadziło do znacznego wzrostu dochodów części banków. Z drugiej strony, od lutego 2016 r. wyniki części banków znajdowały się pod silną presją uchwalenia ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, co oddziaływało w kierunku znacznego wzrostu ich kosztów" - czytamy.

KNF informuje też, że odnotowany w 2016 r. przyrost sumy bilansowej (o 111,3 mld zł) był dwukrotnie wyższy niż w 2015 r. Głównymi obszarami przyrostu po stronie aktywów był portfel obligacji skarbowych oraz kredyty, a po stronie zobowiązań depozyty gospodarstw domowych - dodaje.

W ubiegłym roku odnotowano także, wynika z raportu, umiarkowany wzrost akcji kredytowej (wartość kredytów ogółem zwiększyła się o 53,6 mld zł, tj. o 4,8 proc.), co oznacza, że odnotowany przyrost kredytów był jednak niższy niż w 2015 r. o ok. 30 proc.

"Głównym obszarem wzrostu były kredyty dla gospodarstw domowych, a w mniejszym stopniu kredyty dla przedsiębiorstw, podczas gdy w obszarze kredytów dla sektora finansowego odnotowano wyhamowanie wzrostu w stosunku do lat ubiegłych, a w obszarze kredytów dla sektora budżetowego nadal utrzymywała się stagnacja" - głosi raport.

Komisja zwraca uwagę, że mimo pewnego zaostrzenia polityki kredytowej banków w obszarze kredytów mieszkaniowych (m.in. wzrost marż, podniesienie wymagań w zakresie minimalnych kosztów utrzymania) w 2016 roku odnotowano przyrost stanu tych kredytów (o 19,0 mld zł, tj. 5,0 proc.), który okazał się wyższy od odnotowanego w 2015 r. o około 15 proc.

W 2016 r. odnotowano, dodaje raport, dalsze wzmocnienie bazy kapitałowej sektora bankowego (np. fundusze własne wzrosły z 159,1 mld zł na koniec 2015 r. do 175,4 mld zł na koniec 2016 r., tj. o 10,2 proc.). Wynikało to m.in. z pozostawienia w bankach większości zysków wypracowanych w 2015 r., nowych emisji akcji, jak też wyłączenia ze sprawozdawczości SK Banku, którego upadłość została ogłoszona w końcu 2015 r.

"Na koniec 2016 r. jeden bank komercyjny oraz siedem banków spółdzielczych nie spełniało minimalnych wymagań regulacyjnych (3 w zakresie funduszy własnych, 4 w zakresie współczynników kapitałowych, a jeden zarówno w zakresie funduszy własnych, jak i współczynników kapitałowych), przy czym ich łączny udział w aktywach sektora bankowego wynosił jedynie 1,4 proc. Ponadto jeden bank komercyjny oraz dwadzieścia osiem banków spółdzielczych nie spełniało zaleceń KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych (ich łączny udział w aktywach sektora bankowego wynosił jedynie 1,9 proc.). Pomimo, że liczba i udział banków nie spełniających wymagań regulacyjnych lub zaleceń KNF była niewielka, to sam fakt występowania tego zjawiska należy uznać za niekorzystny" - czytamy w raporcie.

Z kolei "sytuacja w zakresie bieżącej płynności pozostaje dobra", a podstawowe miary płynności pozostają względnie stabilne i utrzymują się na zadowalających poziomach - wynika z raportu KNF.

Strata netto SKOK-ów w 2016 roku większa niż w 2015

40 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych prowadzących działalność na koniec 2016 r. wykazało łącznie stratę netto w wysokości 118,5 mln zł, natomiast na koniec 2015 r. te same kasy wykazały łącznie stratę netto w wysokości 24,7 mln zł - wynika z raportu KNF o sytuacji w sektorze SKOK w ub. roku.

Tym niemniej, dodaje raport, w 2016 r. pozytywny wpływ na wyniki sektora miały jednorazowe transakcje związane ze sprzedażą portfeli wierzytelności przeterminowanych, a w niektórych kasach zaobserwowano również poprawiającą się rentowność działania, będącą skutkiem realizowanych procesów naprawczych.

KNF zwraca uwagę, że "ze względu na trwające procesy restrukturyzacyjne w sektorze SKOK prezentowane dane, także historyczne, w celu zachowania ich porównywalności zostały przedstawione przede wszystkim w odniesieniu do kas działających na koniec 2016 roku".

Z zawartych w raporcie danych sprawozdawczych kas z wyłączeniem kas przejętych i w upadłości wynika, że w 2016 r. nastąpił spadek m.in. aktywów o 426 mln zł, tj. o 3,6 proc, depozytów o 32 mln zł, tj. o 0,3 proc., portfela kredytów przeterminowanych o 1,6 mln zł, tj. o 0,1 proc., funduszy własnych o 360 mln zł, tj. o 63,5 proc.

Jednocześnie zaobserwowano wzrost portfela kredytowego netto o 60 mln zł, tj. o 1,0 proc., portfela kredytowego brutto o 109,8 mln zł, tj. o 1,5 proc.

Na koniec 2016 r. 31 kas i Kasa Krajowa objętych było postępowaniami naprawczymi, przy czym 10 kas realizowało programy naprawcze zaakceptowane przez Komisję Nadzoru Finansowego - informuje raport.

W sumie działalność na koniec ub. roku prowadziło 40 kas, w stosunku do końca 2015 r. ich liczba zmniejszyła się o osiem (SKOK Wyszyńskiego, SKOK Powszechna i SKOK Profit zostały przejęte przez banki, a działalność SKOK Kujawiak, SKOK Polska, SKOK Jowisz, SKOK Arka i SKOK Skarbiec została zawieszona). Dodatkowo w styczniu 2017 r. działalność SKOK Wielkopolska również została zawieszona, a w lutym 2017 roku sąd ogłosił upadłość tej kasy - informuje raport.

"Na podstawie analizy danych sprawozdawczych kas prowadzących działalność na koniec 2016 r. stwierdzić należy, że fundusze własne kas wynosiły 206,2 mln zł i w stosunku do końca 2015 r. ich wartość obniżyła się o 359,9 mln zł" - czytamy w raporcie. Spadek ten, dodaje raport, nastąpił pomimo objęcia i opłacenia przez Kasę Krajową w niektórych kasach udziałów nadobowiązkowych.

Ponadto w 2016 r. w niektórych kasach sporadycznie występowały naruszenia normy obowiązkowej rezerwy płynnej, informuje raport, choć kasy podejmowały działania w celu doprowadzenia ich działalności do zgodności z wymogami ustawy o skok.

"Łącznie na koniec grudnia 2016 r. w okresie sprawowania nadzoru przez KNF (czyli od 2012 roku - PAP) w ramach procesów restrukturyzacyjnych sektora skok - liczba kas działających zmniejszyła się o 15, w tym: 6 kas zostało przejętych przez banki (SKOK św. Jana z Kęt, SKOK Kopernik, SKOK Wesoła, SKOK Wyszyńskiego i SKOK Powszechna, SKOK Profit), jedna kasa (SKOK Kwiatkowskiego) przejęła inną kasę (SKOK Siarkopol), jedna kasa (SKOK Szopienice) połączyła się z inną kasą (SKOK Dziedzice) oraz działalność siedmiu kas (SKOK Wspólnota, SKOK Wołomin, SKOK Kujawiak, SKOK Polska, SKOK Jowisz, SKOK Arka, SKOK Skarbiec) została zawieszona i zostały skierowane wnioski do właściwych sądów o ogłoszenie upadłości tych kas" - czytamy w dokumencie KNF. (PAP)

pś/ dym/

Źródło: PAP
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 1 ~Rrrrrrrrr

Czy knf kłamie, czy pracują tam idioci ? Jakiś czas temu można było przeczytać (za knf), że wyniki finansowe banków pogorszą się m.in. ze względu na środowisko uporczywie niskich stóp %. Teraz banki mają więcej o 24 % z tego samego powodu?

! Odpowiedz
1 1 ~obywatel

Pasą się na frankowiczach, wyprowadzają zyski za granicę, a później beczą że "zbankrutują przez "ustawę frankową". Polska to banksterski raj.
PS. Szczególne pozdrowienia dla "Pana Adriana" siedzącego w poczekalni prezesa.

! Odpowiedz
4 11 ~DoświadczonyManager

Pracownicy w Bankach są zwalniani masowo a placówki zamykane. W samym 2016 roku banki zamknęły ich ponad 800. W tym roku będzie jeszcze więcej. To skutki oszczędności wynikające z podatku bankowego oraz płacenia składek na BFG, który zwraca pieniądze członkom upadających bez przerwy skoków.

Po za tym 60% sprzedaży produktów bankowych dzieje sie obecnie on-line co jest tańsze niż dystrybucja w placówkach.

Pisząc "Banksterzy" uwzględnijcie to, że średnia pensja Doradcy bankowego to zaledwie przedział 3-4 tys złotych brutto. Systemy premiowe są tak wyśrubowane, że dostają ją nieliczni na niewielkie kwoty. Dla porównania Prezesi Banków w Polsce są w stanie zarobić milion miesięcznie. Dzisiejszy Doradca Bankowy w przedziale wiekowym 20-30 lat najczęściej nie ma wykształcenia ekonomicznego ani doświadczenia w relacyjnej pracy z klientem tylko jest z łapanki pełniąc rolę akwizytora ( tablice, męczące telefony do klientów, ciągłe zaczepianie klientów i nachalne wciskanie im produktów). To już trudno nazwać bankowością.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 4 ~AmbraA

to skutek bankowości internetowej mądralo za 3 grosze)))) w artykule jest jak krowie na rowie wyjaśnione zę chodziło o SK bank a nie skoki, krętaczu!

! Odpowiedz
0 2 ~Grzechu_comeback

pierdu pierdu..... podatek bankowy to ziarenko piasku w stosunku do REKORDOWYCH wyników.
Ludzie mądrzeją i przechodzą do internetu. Do banków trafiają ludzie przypadkowi. Oferty pracy jakie tworzyły się, gdy pompowano listę placówek nie wyszukiwały speców po bankowości, tylko sprzedawczyków. Plan zamknięcia oddziału, czy filii to nie jest kwestia okresu czasu w jakim obowiązuje podatek, tylko znacznie dłuższym bo na początku analiza ekonomiczna, potem prawna, potem logistyczna i znowu ekonomiczna itd itp.....ZWOLNIENIOM WINNI SĄ CHCIWI BANKIERZY, bo to oni pompują portfel wszelkimi sposobami.
Co do SKOKów i BFG, to jest to częścią RYZYKA SYSTEMOWEGO a zarządzanie ryzykiem to też broszka banksterów, nie tylko prezesów. Ocena wpływu poziomu ryzyka na wynik TO PODSTAWA. Jeżeli TWÓJ bank tego nie robi to pretensje do niego nie do SKOKów, czy Amber Goldów, bo ryzyko upadłości instytucji finansowych to nie jest nic nowego ani nie realnego. Tym bardziej w polskim grajdołku, gdy doradcą Prezesa Rady Ministrów był były......... BANKSTER.
A przewodniczącym nadzoru zostaje kolega pani wysoko postawionej w partii miłości i uczciwości.......
ZAWSZE upadłość to koszt dla pozostałych, bo taki jest SYSTEM, którego nie tworzyły ani SKOKi ani Amber Donald Goldy.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 4 ~AmbraA odpowiada ~Grzechu_comeback

święta prawda, na tym forum mnóstwo trolli którzy nawet nie wiedzą na czym polega bankowosć i bank. Koszty utrzymania placówek są jeszcze olbrzymie bo przez lata pompowali koszty i okradali na podatku CiT - to te nieopodatkowane transfery, do tego wystarczy spojrzeć na prowizje za obsługę kasową w przeciągu ostatnich lat!

! Odpowiedz
0 0 ~DoświadczonyManager odpowiada ~AmbraA

Poczytaj trochę prasy zanim zaczniesz się mądrować dzieciaku

http://wyborcza.pl/7,155287,21330082,wielkopolska-skok-bankrutem-knf-zglasza-wniosek-o-upadlosc.html

! Odpowiedz
0 0 ~DoświadczonyManager odpowiada ~Grzechu_comeback

Kolejny spec.............. Pokaż mi jeden Bank komercyjny, który ma takie problemy jak Skoki, które upadają z powodu lewych kredytów i wyprowadzania pieniędzy członków Skoku. Rozumiem, że to, iż upadają od lat tylko SKOki a nie Banki komercyjne nie budzi twoich zastrzeżeń?

! Odpowiedz
1 4 ~jas

24% w naszych portfelach ...ubyło......raj banksterów trwa.

! Odpowiedz
0 0 ~ubyło

przecież nic ci nie ubyło

! Odpowiedz

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

    Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl