Zysk netto Enei w 2019 zgodny z szacunkami

2020-06-04 18:04, akt.2020-06-04 18:39
publikacja
2020-06-04 18:04
aktualizacja
2020-06-04 18:39
Enea

Wyniki Enei za 2019 r. są zgodne z przedstawionymi wcześniej szacunkami spółki. Zysk netto Enei przypisany jednostce dominującej wyniósł 423,2 mln zł wobec 686,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Mirosław Kowalik, prezes zarządu Enea SA. / fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Zysk operacyjny wyniósł 1,9 mld zł wobec 1 mld zł rok wcześniej, a przychody ze sprzedaży netto wyniosły 15,8 mld zł wobec 12,7 mld zł przed rokiem. EBITDA wyniosła 3,41 mld zł, co oznacza wzrost o 45,2 proc. rdr.

Pod koniec maja Enea podała wstępne szacunki wyników. Ostateczne rezultaty okazały się z nimi zgodne.

W samym czwartym kwartale Enea miała 468,3 mln zł straty netto j.d. (102,6 mln zł zysku rok wcześniej), 854,7 mln zł EBITDA (wobec 375 mln zł rok wcześniej), 427,9 mln zł zysku z działalności operacyjnej (116,8 mln zł zysku przed rokiem) oraz 4,1 mld zł przychodów ze sprzedaży netto (3,3 mld zł rok wcześniej).

W 2019 r. najwyższa EBITDA, 1,6 mld zł, zrealizowana została w obszarze Wytwarzania (wzrost rdr o 726 mln zł). Na wynik obszaru - jak podała grupa - pozytywnie wpłynął wzrost rynkowych cen energii, spowodowany wzrostem cen CO2 i paliwa produkcyjnego, oraz rozwiązanie rezerwy dotyczącej farmy wiatrowej Skoczykłody (w kwocie 129 mln zł).

W obszarze Wydobycia osiągnięta została EBITDA na poziomie 771 mln zł (wzrost rdr o 301 mln zł), a pozytywnie na wynik segmentu wpływ miała zwiększona sprzedaż węgla (przy wyższym wydobyciu netto) oraz wyższa cena sprzedaży.

Obszar Dystrybucji odnotował wynik EBITDA na poziomie 1,1 mld zł (spadek rdr o 21 mln zł).

"Spadek wyniku jest efektem wyższych przychodów od ubezpieczyciela w analogicznym okresie roku poprzedniego (wypłaty odszkodowań z tytułu wichur, które wystąpiły w roku 2017) oraz wyższych rezerw dotyczących majątku sieciowego" - napisano w sprawozdaniu zarządu.

Obszar Obrotu odnotował wynik EBITDA na poziomie 23 mln zł (wzrost rdr o 99 mln zł).

Enea podała, że pozytywnie na wynik segmentu wpłynęła otrzymana rekompensata, kwota różnicy ceny oraz zmiana rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia, a także wzrost średniej ceny sprzedaży energii. Negatywnie na wynik segmentu wpłynął spadek marży I pokrycia na skutek wzrostu kosztów zakupu energii (spowodowany głównie wzrostem cen uprawnień do emisji CO2) oraz spadku wolumenu sprzedaży.

Grupa podała, że w 2019 r. wydała na inwestycje 2,18 mld zł. Planowany CAPEX na 2019 r. zakładał 2,5 mld zł.

Enea w 2019 r. wytworzyła około 26 TWh energii elektrycznej, a wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł 20,3 TWh.

Łączne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego w 2019 r. (bez rekompensat) wzrosły w stosunku do 2018 r. o 2,88 mld zł. (PAP Biznes)

doa/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (1)

dodaj komentarz
zibi05
Są dochody to należy się inwestorom dywidenda , jak mieli problemy to zprywatyzowali spółkę a teraz kasą nie zamierzają się dzielić to się nazywa okradanie inwestorów ale w państwie PiSu to normalne .

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki