REKLAMA

Zysk netto grupy PZU w III kw. wyniósł 700 mln zł wobec konsensusu 671,6 mln zł

2017-11-15 07:26
publikacja
2017-11-15 07:26

Zysk netto grupy PZU przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w III kwartale 2017 roku wzrósł do 700 mln zł z 649 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Zysk okazał się 4 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 671,6 mln zł.

fot. Jaap Arriens / / FORUM

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do wyniku netto za III kwartał wahały się od 570 mln zł do 735 mln zł.

Zysk netto w III kwartale wzrósł 8 proc. rdr i 38 proc. kdk.

Po trzech kwartałach zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej wynosił 2,15 mld zł, czyli wzrósł 63,9 proc. rdr.

Składka przypisana brutto grupy w III kwartale wyniosła 5.327 mln zł. Składka okazała się zgodna z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie ona 5.387,5 mln zł (w przedziale oczekiwań 5.202-5.576,4 mln zł). Składka wzrosła 10 proc. rdr i spadła 9 proc. w ujęciu kwartalnym.

Składki przypisane brutto w okresie 9 miesięcy 2017 roku wyniosły 16,9 mld zł, czyli wzrosły 15,1 proc. rdr. PZU podało, że wzrost sprzedaży dotyczył przede wszystkim ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego głównie w związku ze wzrostem średniej składki oraz liczby ubezpieczeń, ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta korporacyjnego w związku ze wzrostem średniej składki i liczby ubezpieczeń oraz ubezpieczeń od ognia i innych szkód majątkowych w wyniku zawarcia kilku umów o wysokiej wartości jednostkowej.

Wzrost sprzedaży dotyczył również składki w segmencie ubezpieczeń indywidualnych, głównie w wyniku wyższej sprzedaży produktów unit-linked w kanale bankowym oraz rozwoju sprzedaży w spółkach zagranicznych, w tym głównie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie krajów bałtyckich.

Odszkodowania netto wyniosły w trzecim kwartale 2017 roku 4.038 mln zł i były zgodne z konsensusem. Rynek spodziewał się odszkodowań na poziomie 3.956,6 mln zł w przedziale oczekiwań 3.767-4.115 mln zł. Odszkodowania wzrosły 12 proc. rdr i 15 proc. kdk.

Odszkodowania i świadczenia netto po III kwartałach 2017 roku wyniosły 11,25 mld zł, rosnąc 15,2 proc. rdr.

Na wzrost tej kategorii wpłynął m.in. wzrost wartości odszkodowań i świadczeń w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta korporacyjnego oraz masowego w konsekwencji rozwoju portfela ubezpieczeń oraz wyższy poziom szkodowości w grupie ubezpieczeń szkód powodowanych żywiołami w segmencie klienta masowego i korporacyjnego wskutek wystąpienia ponadnormatywnej liczby zgłoszeń szkód powodowanych przez zjawiska atmosferyczne (huragan, nawalne opady gradu).

PZU podało, że w trzech kwartałach 2017 rozpoznano jednorazowy efekt wyższego niż średnia z ostatnich 3 lat poziomu szkód powodowanych zjawiskami atmosferycznymi (nawałnice) w wysokości 120 mln zł.

Koszty w III kwartale wyniosły 2.334 mln zł, czyli były zbliżone do oczekiwanych (2.386,7 mln zł). Koszty wzrosły 79 proc. rdr i 24 proc. w ujęciu kwartalnym.

Po 9 miesiącach wskaźnik mieszany dla segmentu ubezpieczeń majątkowych w Polsce wynosił 90,1 proc., czyli poprawił się 5,4 p.p. w ujęciu rdr.

Wynik na działalności lokacyjnej z uwzględnieniem konsolidacji banków (Alior i Pekao) i kosztów odsetkowych wyniósł w III kwartale 2.343 mln zł, czyli był na poziomie oczekiwanym przez rynek (2.312,3 mln zł). Przedział oczekiwań wynosił 2.176 mln zł- 2.535 mln zł. Wynik ten wzrósł 119 proc. rdr i 109 proc. kdk.

Według stanu na koniec II kwartału 2017 roku, po finalizacji transakcji nabycia pakietu akcji Banku Pekao, wskaźnik wypłacalności (liczony wg formuły standardowej Solvency II) wyniósł 247 proc.

Wyniki grupy PZU w trzecim kwartale 2017 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników (dane w mln zł)

3Q2017 konsensus PAP
różnica

Składka przypisana brutto 5 327 5 387,5 -1%

Wynik na działal. lokacyjnej 2343 2 312,3 1%

Odszkodowania netto 4 038 3 956,6 2%

Koszty operacyjne 2334 2 386,7 -2%

Zysk netto 700 671,6 4%


3Q2017 3Q2016 różnica rdr  2Q2017 różnica kdk
Składka przypisana brutto 5 327 4 844 10% 5 838 -9%
Wynik na działal. lokacyjnej 2 343 1 069 119% 1 119 109%
Odszkodowania netto 4 038 3 606 12% 3 504 15%
Koszty operacyjne 2 334 1 307 79% 1 882 24%
Zysk netto 700 649 8% 506 38%

PZU chce, by dywidenda na akcję z zysku za ’17 była wyższa niż za ’16

PZU chce, by dywidenda na akcje, jaka będzie wypłacona z zysku za 2017 rok była wyższa niż wypłacona za 2016 rok - poinformował Paweł Surówka, prezes PZU SA.

"Ogłoszenie dywidendy będzie w odpowiednim momencie, w tym momencie nie możmy podać poziomu, jakiego należy się spodziewać. Wyniki netto grupy w tym roku są na tyle solidne, że wydaje się, że dotrzymamy jedną z obietnic i będziemy chcieli, by dywidenda na akcje była wyższa niż w roku poprzednim” - powiedział Surówka.

Z zysku za 2016 rok na dywidendę trafiło 1,2 mld zł, czyli 1,40 zł na akcję. (PAP Biznes)

seb/ ana/ jtt/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (1)

dodaj komentarz
slc350
No to znowu trzeba szykować się na podwyżki OC.......

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki