REKLAMA

Zysk netto grupy PZU w III kw. '18 wyniósł 1.007 mln zł wobec konsensusu 939 mln zł

2018-11-15 07:24, akt.2018-11-15 11:23
publikacja
2018-11-15 07:24
aktualizacja
2018-11-15 11:23

Zysk netto grupy PZU w III kwartale 2018 roku wzrósł do 1 007 mln zł z 683 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Zysk okazał się 7 proc. wyższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 939 mln zł.

/ fot. Andrzej Bogacz / FORUM

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich co do wyniku netto za III kwartał wahały się od 862,7 mln zł do 998,6 mln zł.

Zysk netto w III kwartale wzrósł 47 proc. rdr i 29 proc. kdk.

Po trzech kwartałach zysk netto przypisywany właścicielom jednostki dominującej wynosi 2.432 mln zł, czyli wzrósł 14 proc. rdr. Wskaźnik ROE przypadający jednostce dominującej (PZU) za okres pierwszych trzech kwartałów 2018 roku wyniósł 22,9 proc., co oznacza wzrost o 1,8 pkt. proc. w ujęciu rok do roku.

Składka przypisana brutto grupy w III kwartale wyniosła 5.377 mln zł. Składka okazała się zgodna z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie ona 5.456 mln zł (w przedziale oczekiwań 5.344,9-5.700,8 mln zł). Składka wzrosła 1 proc. rdr i spadła 11 proc. kdk.

Od początku 2018 roku składka wynosi 17,3 mld zł, czyli jest 1,9 proc. wyższa niż rok wcześniej. PZU podało, że wzrost nastąpił głównie w obrębie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego i korporacyjnego, ubezpieczeń od ognia i innych szkód majątkowych w segmencie klienta korporacyjnego oraz rozwoju sprzedaży w spółkach zagranicznych.

W segmencie ubezpieczeń korporacyjnych składka wzrosła rdr o 8,4 proc. do 2.054 mln zł.

PZU podało, że w segmencie ubezpieczeń masowych wzrost składki wyniósł 2,6 proc. do 7.702 mln zł, w tym wzrost przypisu składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych wyniósł 2 proc. rdr.

W ciągu trzech kwartałów 2018 roku składki przypisane brutto z ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych wzrosły rdr o 0,3 proc. do 5.163 mln zł.

PZU poinformowało, że spadek składki w ubezpieczeniach na życie (indywidulanych) o 15,8 proc. rdr do 1.007 mln zł był rezultatem niższych wpłat na rachunki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w ubezpieczeniach unit-linked oferowanych razem z bankami.

Odszkodowania netto wyniosły 3.639 mln zł i były lekko, 2 proc., poniżej konsensusu. Rynek spodziewał się odszkodowań na poziomie 3.701,9 mln zł w przedziale oczekiwań 3.635,1-3.803 mln zł. Odszkodowania spadły 10 proc. rdr o 2 proc. kdk.

W okresie 9 miesięcy 2018 roku odszkodowania spadły rdr o 2,4 proc. do 10.984 mln zł.

PZU podało, że na obniżenie odszkodowań i świadczeń netto wpłynął głównie spadek w ubezpieczeniach na życie oraz w ubezpieczeniach od ognia i innych szkód majątkowych (niższy poziom szkód powodowanych zjawiskami atmosferycznymi).

Z kolei wzrost kategorii odszkodowań i świadczeń netto odnotowano w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta korporacyjnego oraz masowego w związku z doszacowaniem rezerwy (w I kwartale 2018) na poczet roszczeń o zadośćuczynienie za ból spowodowany stanem wegetatywnym osoby bliskiej poszkodowanej w wypadku.

Koszty operacyjne w III kwartale wyniosły 2.374 mln zł, czyli były zbliżone do oczekiwań (2.407,3 mln zł).

Wynik na działalności lokacyjnej z uwzględnieniem banków i kosztów odsetkowych wyniósł w III kwartale 2.222 mln zł, czyli był zbliżony do oczekiwań (2.243,3 mln zł). Przedział oczekiwań wynosił 2.156,8-2.348 mln zł. Wynik na działalności lokacyjnej spadł 5 proc. rdr i 2 proc. kdk.

Po trzech kwartałach 2018 roku wynik na działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem kosztów odsetkowych wzrósł o 30,8 proc. do 6.486 mln zł. PZU podało, że wyższy wynik to w znacznej mierze efekt rozpoczęcia konsolidacji banku Pekao od czerwca 2017 roku.

PZU poinformowało, że utrzymuje wysoką rentowność w ubezpieczeniach majątkowych – wskaźnik mieszany, pomimo dużej presji cenowej, wyniósł w trzecim kwartale 2018 roku 84,3 proc.

"W perspektywie długoterminowej głównym czynnikiem wpływającym na dobre wyniki była adekwatna polityka taryfowa realizowana w warunkach konsekwentnej dyscypliny kosztowej. Dodatkowo w trzecim kwartale br. istotne znaczenie miała niższa szkodowość i brak zdarzeń o charakterze jednorazowym w ubezpieczeniach majątkowych. W analogicznych okresach roku 2016 i 2017 miały miejsce wydarzenia związane z niekorzystnymi warunkami pogodowymi" - powiedział cytowany w komunikacie Tomasz Kulik, CFO grupy PZU.

Marża w ubezpieczaniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych w III kwartale wynosiła 26,1 proc.

"W trzecim kwartale br. obserwowaliśmy dalszą poprawę marży w ubezpieczaniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych. Po trudnym I kwartale, w którym ta marża wyniosła 16,6 proc, w kwartale II i III powróciliśmy do poziomów znacznie przekraczających 20 proc., tj. odpowiednio 23,7 proc i 26,1 proc." - powiedział cytowany w komunikacie Roman Pałac, prezes PZU Życie.

Dodał, że do wzrostów przyczyniły się zarówno zmiany w konstrukcji produktów, jak i niższy poziom szkodowości.

Według stanu na koniec II kwartału 2018 roku wskaźnik wypłacalności (liczony wg formuły standardowej Solvency II) wyniósł 227 proc.

PZU chce, by dywidenda na akcje z zysku za ’18 wzrosła rdr

PZU chce, by dywidenda na akcje z zysku osiągniętego w 2018 roku wzrosła rdr - poinformował Paweł Surówka, prezes PZU.

„Będziemy się trzymali naszej polityki dywidendowej i naszego zobowiązania wobec inwestorów, i będziemy się starali, by w DPS z roku na rok rosło. Na dzień dzisiejszy nie widzimy większych powodów, by powiedzieć, że tej obietnicy nie dotrzymamy” – powiedział Surówka pytany o podział zysku za 2018r.

Zgodnie z polityką dywidendową PZU nie więcej niż 20 proc. corocznego zysku powiększać ma zyski zatrzymane na cele związane z rozwojem organicznym, innowacjami oraz realizacją inicjatyw wzrostowych natomiast na dywidendę trafiać ma nie mniej niż 50 proc. zysku.

Pozostała część zysku może zostać przeznaczona na dywidendę lub powiększać ma zyski zatrzymane w przypadku istotnych nakładów związanych z realizacją strategii grupy PZU, w tym w szczególności dotyczących fuzji i przejęć.

PZU w polityce zarządzania kapitałem zakłada utrzymanie docelowych współczynników wypłacalności na poziomie 200 proc. dla grupy PZU, PZU oraz PZU Życie (wg Wypłacalność II).

Według stanu na koniec II kwartału 2018 roku wskaźnik wypłacalności (liczony wg formuły standardowej Solvency II) wyniósł 227 proc.

W czerwcu 2018 roku walne zgromadzenie PZU zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2017 w wysokości 2,16 mld zł, czyli 2,50 zł na jedną akcję. (PAP Biznes)

PZU podtrzymuje plan ze strategii na lata '17-'20 dot. wzrostu wskaźnika ROE do ponad 22 proc.

PZU podtrzymuje plan ze strategii na lata 2017-2020 dotyczący wzrostu wskaźnika ROE do ponad 22 proc. - poinformował Paweł Surówka, prezes PZU.

„Fakt przekroczenia poziomu 22 proc. po III kwartalnie nie znaczy, że tak będzie co kwartał. Przekroczenie strukturalnie 22 proc. wymaga dużej pracy. Obrona wskaźnika 22 proc. jest +mistrzostwem świata+ i będziemy z siebie bardzo zadowoleni, jeśli go dowieziemy do 2020 rok i ponad to” – powiedział Surówka.

„Wskaźnik ROE przekroczył 22,9 proc. i jest już na poziomie, który założyliśmy w strategii, mamy nadzieję, że będziemy w stanie tego wskaźnika bronić i dowieźć w taki sposób do 2020 roku” – dodał.

PZU podało w czwartek, że wskaźnik ROE przypadający jednostce dominującej za okres pierwszych trzech kwartałów 2018 roku wyniósł 22,9 proc., co oznacza wzrost o 1,8 pkt. proc. w ujęciu rok do roku. W strategii spółka założyła, że do 2020 roku będzie powyżej 22 proc.

Po trzech kwartałach zysk netto przypisywany właścicielom jednostki dominującej wynosi 2.432 mln zł, czyli wzrósł 14 proc. rdr. W samym III kwartale zysk grupy wzrósł do 1.007 mln zł z 683 mln zł rok wcześniej. Zysk okazał się 7 proc. wyższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 939 mln zł.

„To najlepszy wynik kwartalny od pięciu lat. Pobiliśmy konsensus bez żadnych znaczących jednorazowych zdarzeń. Wynik cieszy, bo strukturalnie jest zdrowy, oparty przede wszystkim na dobrych efektach sprzedażowych i dużej dyscyplinie kosztowej” – powiedział Surówka.

Prezes podtrzymał, że Pekao i Alor Bank skupią się na wzrośnie organicznym.

We wrześniu PZU ogłosiło start inPZU, internetowej platformy sprzedażowej produktów inwestycyjnych PZU.

„Pierwszy pułap, pierwsze 1 tys. klientów, przełamaliśmy bardzo szybko, zaraz po uruchomieniu portalu” – powiedział na konferencji Surówka.

Wyniki grupy PZU w trzecim kwartale 2018 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników (dane w mln zł)
3Q2018 konsensus PAP różnica
Składka przypisana brutto 5 377 5 456,0 -1%
Wynik na działal. lokacyjnej 2 222 2 243,3 -1%
Odszkodowania netto 3 639 3 701,9 -2%
Koszty operacyjne 2 374 2 407,3 -1%
Zysk netto 1 007 939,0 7%
3Q2018 3Q2017 różnica rdr 2Q2018 różnica kdk
Składka przypisana brutto 5 377 5 327 1% 6 050 -11%
Wynik na działal. lokacyjnej 2 222 2 343 -5% 2 270 -2%
Odszkodowania netto 3 639 4 038 -10% 3 719 -2%
Koszty operacyjne 2 374 2 322 2% 2 495 -5%
Zysk netto 1 007 683 47% 782 29%

seb/ gor/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (5)

dodaj komentarz
joska
Mnie OC wzrosło o 160 pln -trzeci raz nie przedłuże umowy.
antek10
Na OC nas rżną!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tomskitom
Pełno demagogi prywatyzacyjnej + jak zwykle rudy ma wpierd....
Pakiet niespełna 30% upubliczniło Eureko i Skarb Państwa za 8mld.
Czy to było tanio?
Przy debiucie akcje rynek wycenił na ~+12% - zysk dla drobnego planktonu takiego jak Ja :).

Czy się opłacało?
Po ośmiu latach jest +25% (+ dywidenda) - przy
Pełno demagogi prywatyzacyjnej + jak zwykle rudy ma wpierd....
Pakiet niespełna 30% upubliczniło Eureko i Skarb Państwa za 8mld.
Czy to było tanio?
Przy debiucie akcje rynek wycenił na ~+12% - zysk dla drobnego planktonu takiego jak Ja :).

Czy się opłacało?
Po ośmiu latach jest +25% (+ dywidenda) - przy dużych przejęciach i dobrej koniunkturze gospodarczej.

Zysk to nie dywidenda, część trzeba reinwestować - z korzyścią dla Polskiej gospodarki.
SP ma nadal 35% i skosi z zysku ~750mln dywidendy, która utonie w budżecie.
tomskitom
w odp. @obronca_przebraza
obronca_przebraza
Czyli można założyć, że zysk roczny będzie 4 mld., i tak już chyba z 10 lat po 4 mld zł.
W momencie tzw prywatyzacji sprzedano PZU przy wycenie 10 mld.
Rudy odpalił jeszcze im 8 mld. zł za tzw. ugodę! Żyć nie umierać.
Wiecie teraz dlaczego trzeba obalić tyranię i przywrócić demokrację!

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki