REKLAMA

Zysk netto grupy GPW w II kw. wyniósł 38,1 mln zł, poniżej konsensusu

2022-08-11 18:42
publikacja
2022-08-11 18:42

Zysk netto grupy GPW w drugim kwartale 2022 roku spadł rdr o 15,9 proc., do 38,1 mln zł - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu półrocznego spółki. Wynik netto okazał się niższy o 4,2 proc. od zakładanego przez analityków zysku na poziomie 39,7 mln zł.

EBITDA grupy GPW w drugim kwartale sięgnęła 46,8 mln zł wobec konsensusu na poziomie 52 mln zł. EBIT grupy wyniósł w tym czasie 37,3 mln zł, a konsensus zakładał 42,2 mln zł. Przychody grupy sięgnęły 99,1 mln zł (o 1,8 proc. powyżej konsensusu).

W całym pierwszym półroczu grupa GPW miała 209,3 mln zł przychodów (0,5 proc. mniej rdr), 97,5 mln zł EBITDA (spadek o 12,5 proc.), 78,3 mln zł zysku operacyjnego (mniej rdr o 16,8 proc.) oraz 76,1 mln zł zysku netto (spadek o 9,3 proc.).

Koszty operacyjne grupy GPW wzrosły 12,5 proc., do 131,4 mln zł.

Rentowność EBITDA po sześciu miesiącach 2022 roku wynosi 46,6 proc. wobec 53,2 proc. przed rokiem.

Wskaźnik cost/income (koszty działalności operacyjnej/przychody grupy) za sześć miesięcy 2022 roku wynosi 62,8 proc. wobec 55,8 proc. rok wcześniej.

Wśród linii biznesowych znaczny wzrost w sześciu pierwszych miesiącach 2022 r. zanotowały przychody z obsługi obrotu instrumentami pochodnymi, które wyniosły 9,8 mln zł (+36,6 proc.), przychody z tyt. innych opłat od uczestników rynku, które wyniosły 4,9 mln zł (+63,9 proc.) oraz przychody ze sprzedaży informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych, które wyniosły 28,3 mln zł (+3,9 proc. rdr).

Segment rynku towarowego w okresie 6 miesięcy 2022 r. wygenerował nieco wyższe przychody niż w pierwszym półroczu 2021 r. (+1,2 mln zł, tj. +1,7 proc).

Wynik netto TGE za 6 miesięcy 2022 r. ukształtował się na niższym poziomie niż w pierwszym półroczu 2021 r. i wyniósł 42,7 mln zł (spadek o 43,6 proc.). Zysk EBITDA TGE wyniósł 24,1 mln zł (spadek o 8,2 proc.).

IRGiT osiągnął w pierwszym półrocze wynik netto równy 7,3 mln zł (spadek o 28,6 proc.). Zysk EBITDA wyniósł 14,5 mln zł (o 7,3 proc. mniej rdr).

Nakłady inwestycyjne Grupy GPW w pierwszych 6 miesiącach 2022 r. wyniosły łącznie 20 mln zł, z czego 5,7 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe (w okresie 6 miesięcy 2021 r.: 1,7 mln zł), a 14,3 mln zł nakłady na wartości niematerialne (w okresie 6 miesięcy 2021 r.: 9,1 mln zł).

W okresie zakończonym 30 czerwca 2022 r. wydatki inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne związane były z realizacją kluczowych projektów takich jak: Nowa Platforma Transakcyjna, GPW Data, System GRC, Telemetria oraz zakupu sprzętu IT.

Poniżej przedstawiamy wyniki GPW w drugim kwartale 2022 roku (według wyliczeń PAP Biznes) i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes oraz poprzednich wyników. Dane w mln zł.

2Q2022 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2022 rdr
Przychody 99,1 97,3 1,8% 0,9% -10,1% 209,3 -0,5%
EBITDA 46,8 52,0 -10,1% -19,1% -7,9% 97,5 -12,5%
EBIT 37,3 42,2 -11,5% -24,1% -8,9% 78,3 -16,8%
zysk netto j.d. 38,1 39,7 -4,2% -15,9% 0,0% 76,1 -9,3%
marża EBITDA 47,2% 53,5% -6,27 -11,70 1,16 46,58% -6,38
marża EBIT 37,7% 43,3% -5,66 -12,44 0,51 37,39% -7,29
marża netto 38,4% 40,8% -2,42 -7,68 3,90 36,37% -3,50

(PAP Biznes)

pr/ gor/

Źródło:PAP Biznes
Citi Handlowy z silną ofertą lokat w USD 2,5% oraz PLN 7,5%

Citi Handlowy z silną ofertą lokat w USD 2,5% oraz PLN 7,5%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki