Zysk netto Tauronu w III kw. '19 wyniósł 187,6 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

Zysk netto grupy Tauron w III kwartale 2019 roku wyniósł 187,6 mln zł wobec 286,4 mln zł zysku przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym. Spółka szacowała wcześniej, że jej zysk netto wyniósł w tym okresie 188 mln zł.

(fot. Maciej Jarzębiński / FORUM)

Zysk netto, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 188,3 mln zł wobec 285,8 mln zł zysku przed rokiem.

Zysk operacyjny grupy Tauron wyniósł 330,2 mln zł wobec 350,7 mln zł przed rokiem, zysk EBITDA 808 mln zł (795 mln zł przed rokiem), a przychody sięgnęły 4,862 mld zł (4,476 mld zł rok wcześniej).

EBITDA segmentu Wydobycie była ujemna, na poziomie minus 119 mln zł. W segmencie Wytwarzania grupa zanotowała 126 mln zł zysku EBITDA, w Dystrybucji 663 mln zł, a w Sprzedaży 110 mln zł.

Wyniki są zgodne z szacunkami grupy z końca października. Tauron informował wtedy, że według szacunków EBITDA grupy wyniosła 808 mln zł, zysk operacyjny 330 mln zł, zysk netto 188 mln zł, a przychody 4.862 mln zł.

Po trzech kwartałach 2019 roku grupa Tauron miała 854,5 mln zł zysku netto (bez zmian rdr), 1,32 mld zł zysku operacyjnego (wzrost o 1 proc. rdr), 3 mld zł EBITDA (spadek o 1 proc. rdr) przy przychodach ze sprzedaży i rekompensatach na poziomie 15,26 mld zł (wzrost o 15 proc. rdr).

Spółka podała, że wzrost przychodów został osiągnięty dzięki wyższym przychodom ze sprzedaży energii elektrycznej (wyższe ceny osiągane na rynku hurtowym i detalicznym).

"W trzech kwartałach 2019 r. zanotowaliśmy zbliżony do ubiegłorocznego wynik EBITDA, który wyniósł trzy miliardy złotych. Warto wspomnieć, że w kolejnych okresach wyniki grupy będą wzmacniane przychodami generowanymi przez zakupione farmy wiatrowe (o mocy 180 MW - przyp. PAP Biznes) oraz – od 2020 r. – zyskiem generowanym przez nowy blok w Jaworznie" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, wiceprezes ds. finansów Marek Wadowski.

Prezes Filip Grzegorczyk poinformował, że po tym jak spółka kupiła 5 farm wiatrowych o mocy 180 MW i rocznej produkcji energii z OZE w wysokości ok. 450 GWh, pracuje nad kolejnymi projektami, które pozwolą zrealizować cele strategiczne, w tym m.in. znaczący wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym grupy.

Grupa Tauron wyprodukowała w okresie trzech kwartałów 2019 r. 10,4 TWh energii elektrycznej, a rok wcześniej – 11,9 TWh. Jak podała spółka, zmiana wielkości produkcji była konsekwencją realizacji przyjętej strategii handlowej.

Produkcja z odnawialnych źródeł energii wyniosła niemal 1 TWh i zwiększyła się o 41 proc. rdr. Wzrost ten wynikał z występowania korzystnych warunków wietrznych i hydrologicznych oraz wyższej produkcji jednostek biomasowych.

Sprzedaż ciepła po trzech kwartałach 2019 r. ukształtowała się na poziomie 9,6 PJ i była na zbliżonym poziomie rdr.

W ciągu 9 miesięcy grupa dostarczyła łącznie 38,7 TWh energii elektrycznej, bez większych zmian rdr. W trzecim kwartale 2019 r. liczba klientów segmentu Dystrybucja przekroczyła 5,6 mln.

Grupa w trzech kwartałach sprzedała 25 TWh energii do odbiorców końcowych wobec 25,4 TWh przed rokiem.

Produkcja węgla handlowego wyniosła 2,94 mln ton i była niższa o 19 proc. rdr. Spółka tłumaczy, że to m.in. z powodu trudnych warunków geologicznych w ZG Sobieski oraz ZG Brzeszcze. Wolumen sprzedaży węgla w trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 2,96 mln ton, co oznacza spadek o 16 proc. rdr i wynika z niższej zrealizowanej produkcji.

Nakłady inwestycyjne grupy Tauron w okresie trzech kwartałów 2019 r. wyniosły 2,74 mld zł i były o 12 proc. wyższe rdr. Było to konsekwencją przede wszystkim zwiększonych nakładów w segmentach Dystrybucja (wzrost o 144 mln zł), Wydobycie (wzrost o 89 mln zł) i Wytwarzanie (wzrost o 63 mln zł).

Jak podała spółka, łączny capex w segmencie Dystrybucja wyniósł 1,33 mld zł, a największe środki przeznaczone zostały na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (754 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (487 mln zł). W segmencie Wytwarzanie największe wydatki związane były z budową bloku o mocy 910 MW w Jaworznie (513 mln zł). Stan zaawansowania prac przy budowie tego bloku wynosi 96 proc., a jego oddanie do eksploatacji nastąpi do 31 stycznia 2020 r.

Na koniec września wskaźnik dług netto/EBITDA wynosił 2,83x (bez zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji podporządkowanych w wysokości 1,96 mld zł). Na koniec września 2018 roku wskaźnik wynosił 2,24x.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane operacyjne Tauronu za trzeci kwartał 2019 roku oraz wynik EBITDA w poszczególnych segmentach działalności grupy.

Dane operacyjne za trzeci kwartał 2019 roku:

Kluczowe parametry operacyjne J.m. 3Q2019 3Q2018 Zmiana YTD2019 YTD2018 zmiana
Dystrybucja energii elektrycznej TWh 38,74 38,84 0% 12,66 12,83 -1%
Liczba klientów – Dystrybucja tys. 5 644 5 579 1% 5 644 5 579 1%
Wytwarzanie energii el. (produkcja brutto Grupy), w tym: TWh 10,41 11,9 -13% 3,26 4,35 -25%
wytwarzanie energii elektrycznej z OZE TWh 0,97 0,69 41% 0,29 0,18 61%
Wytwarzanie ciepła PJ 7,14 7,42 -4% 0,73 0,7 4%
Sprzedaż ciepła PJ 9,62 9,69 -1% 0,79 0,75 5%
Sprzedaż detaliczna energii przez: Sprzedaż i Wytwarzanie TWh 25,02 25,37 -1% 8 8,17 -2%
Produkcja węgla handlowego mln ton 2,94 3,61 -19% 0,69 1,09 -37%
Sprzedaż węgla handlowego mln ton 2,96 3,54 -16% 0,78 1,04 -25%

Wynik EBITDA grupy Tauron w trzecim kwartale według obszarów działalności (w tys. zł):

EBITDA 3Q2019 3Q2018 różnica YTD2019 YTD2018 różnicaWydobycie -118 717 -11 217 - -261 654 -8 940 -
Wytwarzanie 126 492 57 190 121,2% 665 524 648 940 2,6%
Dystrybucja 662 812 608 204 9,0% 2 000 131 1 915 870 4,4%
Sprzedaż 110 407 137 215 -19,5% 533 649 491 720 8,5%
Pozostałe 43 029 41 536 3,6% 127 491 130 248 -2,1%
Pozycje nieprzypisane -15 982 -37 645 - -48 735 -120 727 -
RAZEM 808 041 795 283 1,6% 3 016 406 3 057 111 -1,3%

(PAP)

pel/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 1 zzibi2

Ktoś wie ile dostali "dopłaty" - ile w zysku dopłat?

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne
TAURONPE 1,12% 1,71
2019-12-06 17:00:00
WIG -0,61% 55 994,68
2019-12-06 17:15:02
WIG20 -0,91% 2 073,11
2019-12-06 17:15:00
WIG30 -0,49% 2 380,65
2019-12-06 17:15:00
MWIG40 0,32% 3 829,04
2019-12-06 17:15:01
DAX 0,86% 13 166,58
2019-12-06 17:37:00
NASDAQ 1,00% 8 656,53
2019-12-06 22:03:00
SP500 0,91% 3 145,91
2019-12-06 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.