Zysk netto Tauronu w I kw. '18 wyniósł 636,7 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

Zysk netto grupy Tauron w pierwszym kwartale 2018 roku wyniósł 636,7 mln zł wobec 640,5 mln zł zysku przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym. Spółka szacowała wcześniej, że jej zysk netto wyniósł w tym okresie 637 mln zł. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 636,2 mln zł wobec 639,8 mln zł zysku przed rokiem.

(fot. Lukasz Wieszala / FORUM)

Zysk operacyjny grupy Tauron wyniósł 875,5 mln zł wobec 810,8 mln zł przed rokiem, zysk EBITDA 1.292,2 mln zł (1.222,5 mln zł przed rokiem), a przychody sięgnęły 4.825,5 mln zł (4.591,1 mln zł rok wcześniej).

Wyniki są zgodne z szacunkami grupy z końca kwietnia. Grupa szacowała wtedy, że miała w pierwszym kwartale 1.292 mln zł EBITDA, 875 mln zł zysku operacyjnego i 637 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 4.826 mln zł.

Główne czynniki mające wpływ na poziom uzyskanych przychodów to: wzrosty wolumenów w segmentach Sprzedaży i Dystrybucji, wyższe ceny sprzedaży energii w Segmencie Wytwarzanie oraz wyższe wolumeny sprzedaży energii poza Grupę w związku ze wzrostem tzw. obliga giełdowego.

EBITDA segmentu Wydobycie wyniosła 10,3 mln zł, segmentu Wytwarzanie 465,3 mln zł, segmentu Dystrybucja 638,1 mln zł, a segmentu Sprzedaż 177,8 mln zł.

Marża EBITDA oraz EBIT wyniosły w pierwszym kwartale odpowiednio: 26,8 proc. i 18,1 proc. i były wyższe od wypracowanych rok wcześniej odpowiednio o 0,2 p.p. i 0,5 p.p.

W pierwszym kwartale nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 569 mln zł i były niższe od poniesionych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 10,5 proc.

Grupa podała, że największe nakłady zostały poniesione w segmencie Dystrybucja, w którym CAPEX przeznaczony był przede wszystkim na modernizację sieci dystrybucyjnej (140 mln zł) oraz budowę nowych przyłączeń (116 mln zł).

Jak podano, 190 mln zł zostało przeznaczonych na budowę bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Planowane całkowite wydatki na budowę tej jednostki to ok. 6,2 mld zł, a blok ma zostać przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 roku. Tauron podał, że prace na budowie w Jaworznie przebiegają zgodnie z harmonogramem, a ich zaawansowanie przekroczyło 60 proc.

Jak wynika z raportu, na koniec marca 2018 roku zobowiązania grupy względem nakładów na rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne wyniosły 3,854 mld zł.

Na koniec marca zobowiązania finansowe netto grupy wyniosły 8,4 mld zł, czyli wzrosły o 4,7 proc. względem 31 grudnia 2017 roku. Jak podano, wskaźnik długu netto do EBITDA wyniósł 2,3x.

Grupa miała na koniec marca w banku i w kasie 448,6 mln zł środków pieniężnych wobec 703,2 mln zł na koniec grudnia.

Tauron podał w komunikacie prasowym, że realizowany przez grupę Program Poprawy Efektywności - włączając pierwszy kwartał tego roku - przyniósł efekty o łącznej wartości 1.227 mln zł. Oznacza to, że uzyskane dotychczas oszczędności stanowią 94 proc. łącznych efektów zaplanowanych na lata 2016-2018. Jak podano, największy udział w rezultatach miały segmenty Wytwarzanie i Dystrybucja.

Produkcja węgla handlowego w grupie Tauron w pierwszym kwartale wyniosła 1,42 mln ton i była niższa o 6 proc. rdr. Wolumen sprzedaży węgla wyniósł 1,43 mln ton.

Grupa wyprodukowała 3,94 TWh energii elektrycznej, tj. o 19 proc. mniej w stosunku do ubiegłego roku (4,89 TWh). Produkcja energii ze źródeł odnawialnych wyniosła 0,24 TWh, tj. o 27 proc. mniej wobec ubiegłego roku (0,33 TWh).

Produkcja ciepła w pierwszym kwartale wyniosła 5,68 PJ i była wyższa o 7 proc. rdr, a sprzedaż ciepła wyniosła 7,69 PJ, tj. o 3 proc. więcej niż rok wcześniej.

Segment Dystrybucja dostarczył w pierwszym kwartale łącznie 13,42 TWh energii elektrycznej (wzrost o 1 proc. rdr) i świadczył usługi dystrybucyjne na rzecz 5,55 mln odbiorców.

"Zwiększenie wolumenu dostawy odbiorcom końcowym jest przede wszystkim wynikiem zwiększonego poboru energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych" - podano w komunikacie.

W tym samym okresie spółki segmentu Sprzedaż sprzedały łącznie 9,27 TWh energii elektrycznej detalicznej do 5,4 mln klientów, czyli o 2 proc. więcej rdr. (PAP Biznes)

sar/ osz/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
TAURONPE -0,48% 2,09
2019-03-18 17:03:35
WIG -0,04% 60 683,38
2019-03-18 17:05:00
WIG20 -0,02% 2 345,84
2019-03-18 17:15:00
WIG30 -0,03% 2 699,53
2019-03-18 17:05:00
MWIG40 -0,12% 4 275,40
2019-03-18 17:15:00
DAX -0,25% 11 657,06
2019-03-18 17:37:00
NASDAQ 0,34% 7 714,48
2019-03-18 21:03:00
SP500 0,37% 2 832,94
2019-03-18 21:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.