Zysk netto Tauronu w 2017 r. wyniósł 1,383 mld zł

Zysk netto grupy Tauron w 2017 roku wyniósł 1,383 mld zł wobec 370,1 mln zł zysku przed rokiem - podała spółka w raporcie rocznym. Spółka szacowała wcześniej, że jej zysk netto wyniósł w tym okresie 1,388 mld zł.

Kliknij, aby przejść do notowań
Kliknij, aby przejść do notowań (Bankier.pl)

Zysk netto, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 1,3807 mld zł wobec 367,5 mln zł zysku przed rokiem.

Zysk operacyjny grupy Tauron wyniósł 1,806 mld zł wobec 801,5 mln zł przed rokiem, zysk EBITDA 3,545 mld zł (3,337 mld zł przed rokiem), a przychody sięgnęły 17,416 mld zł (17,646 mld zł rok wcześniej).

Wzrost przychodów odnotowano w segmentach: Wydobycie (o 17,6 proc.), Wytwarzanie (o 4 proc.) i Dystrybucja (o 6,5 proc.). Spadek przychodów o 3,2 proc. zanotował segment Sprzedaż.

EBITDA segmentu Wydobycie była ujemna, na poziomie minus 83 mln zł. W segmencie Wytwarzania grupa zanotowała 464 mln zł zysku EBITDA, w Dystrybucji 2,283 mld zł, a w Sprzedaży 841 mln zł.

Tauron tłumaczy, że wysoki wynik segmentu Sprzedaż to efekt m.in. rozwiązania w I półroczu 2017 r. rezerwy dotyczącej projektu bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli (203 mln zł) oraz wypowiedzenia, niekorzystnych dla grupy, umów długoterminowych na zakup zielonych certyfikatów.

W samym czwartym kwartale grupa Tauron miała 189 mln zł zysku netto, 667 mln zł EBITDA, 227 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach na poziomie 4,545 mld zł.

Wyniki są zgodne z szacunkami grupy z połowy lutego.

Tauron poinformował w komunikacie prasowym, że realizowany w grupie program poprawy efektywności przyniósł efekty o łącznej wartości 1,091 mld zł (w latach 2016-2017), a uzyskane oszczędności stanowią 84 proc. łącznych efektów zaplanowanych na lata 2016-2018. Największy udział w oszczędnościach miały segmenty: Dystrybucja i Wytwarzanie.

W 2017 r. nakłady inwestycyjne grupy Tauron wyniosły 3,5 mld zł i były niższe o 9 proc. rdr.

Największa część nakładów inwestycyjnych (1,3 mld zł) została przeznaczona na budowę bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III.

Spółka poinformowała w komunikacie prasowym, że zaawansowanie projektu na koniec grudnia 2017 r. wynosiło 54 proc. Planowane całkowite wydatki na budowę tej jednostki osiągną poziom ok. 6,2 mld zł, a blok zostanie przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 r.

W segmencie Dystrybucja CAPEX przeznaczony był przede wszystkim na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (865 mln zł) oraz przyłączanie nowych odbiorców do sieci (610 mln zł).

Nakłady na projekty górnicze w zakładach górniczych Sobieski, Janina i Brzeszcze wyniosły w ubiegłym roku 166 mln zł.

Na koniec grudnia 2017 r. zobowiązania finansowe netto grupy osiągnęły poziom 8 mld zł (wzrost o 4,4 proc. rdr), a wskaźnik długu netto do EBITDA wynosił 2,3x.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane operacyjne Tauronu za czwarty kwartał 2017 roku oraz wynik EBITDA w poszczególnych segmentach działalności grupy.

Dane operacyjne za czwarty kwartał i narastająco w całym 2017 roku:

Kluczowe parametry operacyjne J.m. 2017 r. 2016 r. Zmiana (proc.) IV kw. 2017 r. IV kw. 2016 r. Zmiana (proc.)
Produkcja węgla handlowego mln Mg 6,45 6,37 1,3 1,77 2,16 -18,1
Sprzedaż węgla handlowego mln Mg 6,77 6,06 11,7 1,76 1,96 -10,2
Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto), w tym: TWh 18,41 16,8 9,6 4,38 4,36 0,5
wytwarzanie energii el. z OZE TWh 1,3 1,32 -1,7 0,36 0,32 11,8
wytwarzanie ciepła PJ 12,2 11,52 5,9 4,28 4,53 -5,5
Dystrybucja energii elektrycznej TWh 51,37 49,68 3,4 13,06 12,86 1,6
Sprzedaż detaliczna energii przez segment Sprzedaż TWh 34,94 32,04 9,1 9,39 8,85 6,1
Liczba klientów – Dystrybucja tys. 5 533 5 474 1,1 5 533 5 474 1,1

Wynik EBITDA grupy Tauron w czwartym kwartale (wg wyliczeń PAP Biznes) i w całym 2017 r. według obszarów działalności (w tys. zł):

EBITDA 4Q2017 4Q2016 Różnica FY2017 FY2016 Różnica
Wydobycie -41 352 54 528 - -83 036 -82 130 -
Wytwarzanie 77 580 98 202 -21,0% 463 974 545 311 -14,9%
Dystrybucja 488 087 685 152 -28,8% 2 282 685 2 394 812 -4,7%
Sprzedaż 150 244 89 872 67,2% 841 222 490 005 71,7%
Pozostałe 3 431 12 302 -72,1% 118 043 114 570 3,0%
Pozycje nieprzypisane -10 584 -63 768 - -78 297 -125 754 -
RAZEM 667 406 876 288 -23,8% 3 544 591 3 336 814 6,2%

(PAP)

pel/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
2 21 wizytator

Jeżeli trzeba będzie inwestować w sieć albo ładowarki to przyjdą na żebry do klienta, pewne !
Tak działa kapitalizm, zyski nasze a stratami się dzielimy.

! Odpowiedz
TAURONPE -1,30% 2,27
2018-12-14 17:03:41
WIG -0,29% 58 780,55
2018-12-14 17:05:00
WIG20 -0,31% 2 303,41
2018-12-14 17:15:00
WIG30 -0,27% 2 620,67
2018-12-14 17:15:00
MWIG40 -0,25% 4 066,57
2018-12-14 17:15:00
DAX -0,54% 10 865,77
2018-12-14 17:35:00
NASDAQ -2,26% 6 910,67
2018-12-14 22:02:00
SP500 -1,91% 2 599,95
2018-12-14 21:59:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl