REKLAMA

Zysk netto Santander Bank Polska w III kw. wyniósł 479,8 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

2020-10-27 08:54
publikacja
2020-10-27 08:54

Zysk netto Santander Bank Polska w trzecim kwartale 2020 roku spadł do 479,8 mln zł z 695,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku był o 57,2 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 305 mln zł.

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich, co do zysku netto Santander Bank Polska za trzeci kwartał, wahały się od 225 mln zł do 399 mln zł.

Zysk netto spadł 31 proc. rdr i wzrósł 57 proc. kdk.

Po pierwszym trzech kwartałach 2020 roku zysk netto grupy Santander Bank Polska wynosi 955,6 mln zł.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 358,9 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem 19,5 proc. wyższych odpisów na poziomie 446 mln zł w przedziale oczekiwań 354,7 mln zł do 574 mln zł. Odpisy spadły 25 proc. kdk.

Wskaźnik kosztu ryzyka kredytowego wynosi 1,07 proc., podczas gdy w II kwartale było to 1,06 proc.

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 1.382,7 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.379 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.320,3 - 1.403,3 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 19 proc. rdr i 5 proc. kdk.

Marża odsetkowa netto za III kwartał 2020 roku (annualizowana w ujęciu kwartalnym) wyniosła 2,66 proc. i była niższa w porównaniu z poprzednim kwartałem (2,88 proc.)

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 552,7 mln zł i był 6 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 520 mln zł (oczekiwania wahały się od 503 mln zł do 535,9 mln zł). Wynik ten wzrósł 1,6 proc. rdr i 12,4 proc. kdk.

Koszty banku w III kwartale wyniosły 875,4 mln zł i były zgodne z rynkowymi oczekiwaniami (877 mln zł).

Wskaźnik C/I grupy za okres I-III kwartału 2020 roku jest na poziomie 48,9 proc. wobec 45,7 proc. rok wcześniej.

Pod koniec III kwartału grupa została pozwana w 3.471 postępowaniach dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty CHF o wartości przedmiotu sporu 667,4 mln zł, w tym znajdują się 2 pozwy zbiorowe. Pod koniec II kwartału było to 2.782 postępowania, a wartość przedmiotu sporu wynosiła 519,3 mln zł.

Pod koniec III kwartału grupa miała utworzone rezerwy na sprawy sporne związane z pozwami dotyczącymi klauzul umownych dla umów kredytów hipotecznych indeksowanych i denominowanych wyrażonych w walutach obcych w kwocie 137,6 mln zł.

Grupa utworzyła rezerwy portfelowe na ryzyko prawne w łącznej kwocie 256,2 mln zł w związku ze zwiększoną liczbą spraw spornych dotyczących klauzul umownych dla umów kredytów hipotecznych indeksowanych i denominowanych wyrażonych w walutach obcych. Rezerwa ta w banku wynosi 190 mln zł, a w Santander Consumer Bank 66,2 mln zł.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy wynosi 18,7 proc.(PAP Biznes)

seb/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki