REKLAMA

Zysk netto Banku Millennium w III kw. wyniósł 60,1 mln zł, poniżej oczekiwań (opis)

2020-10-27 08:46
publikacja
2020-10-27 08:46

Skonsolidowany zysk netto grupy Banku Millennium w trzecim kwartale 2020 roku spadł do 60,1 mln zł z 200,1 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Wynik banku był o 7,2 proc. niższy od średniej prognoz analityków na poziomie 64,8 mln zł.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku netto banku za trzeci kwartał 2020 roku wahały się od 33,3 mln zł do 83,7 mln zł.

Po trzech kwartałach 2020 roku zysk netto grupy wynosi 131,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 533,8 mln zł.

Saldo rezerw, uwzględniające także rezerwy z tytułu COVID-19 oraz na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych, wyniosło w trzecim kwartale 280,0 mln zł i było 4,3 proc. wyższe od prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy spodziewali się 268,4 mln zł, w przedziale od 243 mln zł do 302,4 mln zł.

Odpis na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych w III kwartale wyniósł 129,7 mln zł, podczas gdy w II kwartale było to 112,7 mln zł.

Udział hipotek walutowych w portfelu kredytowym banku spadł do poniżej 20 proc. Odpisy na ryzyko prawne w odniesieniu do salda kredytów hipotecznych są na poziomie 3,8 proc. portfela, podczas gdy po II kwartale było to 2,8 proc.

Koszty ryzyka w okresie pierwszych 3 kwartałów 2020 roku wynoszą 92 pb, a z wyłączeniem rezerwy na COVID-19 są na poziomie 80 pb. Bank podał, że brak jest widocznych oznak pogorszenia się kredytów wynikającego z moratoriów kredytowych.

Wynik odsetkowy banku (raportowany) wyniósł w trzecim kwartale 623,9 mln zł i okazał się 1 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 618,1 mln zł (w przedziale oczekiwań 612,6-623 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 9 proc. rdr i 0,6 proc. kdk.

Marża odsetkowa netto po III kwartałach 2020 roku wynosi 2,63 proc., a w samym III kwartale 2,49 proc.

Wynik z prowizji wyniósł z kolei 179,8 mln zł wobec konsensusu na poziomie 180,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 177,7 mln zł do 184 mln zł. Wynik ten wzrósł 1 proc. rdr i 0,4 proc. kdk.

Koszty operacyjne banku sięgnęły 412,1 mln zł i były o 1,6 proc. wyższe od średniej prognoz analityków (405,5 mln zł).

Na koniec września 2020 roku bank posiadał 4.195 umów kredytowych (pod koniec 1 półrocza było to 3.339 umów) i dodatkowo 437 umów kredytowych byłego Euro Bank (98 proc. umów przed sądem I Instancji i 2 proc. umów przed sądem II Instancji) objętych indywidualnymi postępowaniami dotyczącymi klauzul indeksacyjnych do walut obcych (z wyłączeniem spraw windykacyjnych) o łącznej wartości roszczeń zgłoszonych przez powodów w wysokości 481,9 mln zł oraz 26,1 mln CHF

Do końca września 2020 roku w 51 sprawach wydano prawomocne orzeczenia, podczas gdy pod koniec czerwca było to 37 spraw.

Bank poinformował, że pod koniec września aktywnych było 53.154 programów wakacji kredytowych związanych się ze spłacanymi pożyczkami gotówkowymi, 11.155 dot. kredytów hipotecznych, którym odpowiadały, odpowiednio, wolumeny kredytowe w wysokości odpowiednio 1.571 mln zł oraz 3.066 mln zł.

Ogółem portfel z aktywnymi wakacjami kredytowymi spadł pod koniec września do 5,1 mld zł z 7,6 mld zł pod koniec czerwca.

Bank podał, że III kw. 2020 r. przyniósł kontynuację wzrostu uruchomień kredytów hipotecznych do rekordowego poziomu 1,8 mld zł (wzrost o 15 proc. kdk). Sprzedaż pożyczek gotówkowych wyniosła z kolei 1,2 mld zł, więcej niż 1,1 mld zł w II kw. 2020 r. i nieco poniżej 1,3 mld zł w I kw. 2020 r.

Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) dla grupy wynosi 20,02 proc. (PAP Biznes)

seb/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki