REKLAMA

Zwolnienie z podatku od nieruchomości i środków transportowych dla firm. Trwają prace nad nowelą rozporządzenia

2021-10-21 09:51
publikacja
2021-10-21 09:51
Zwolnienie z podatku od nieruchomości i środków transportowych dla firm. Trwają prace nad nowelą rozporządzenia
Zwolnienie z podatku od nieruchomości i środków transportowych dla firm. Trwają prace nad nowelą rozporządzenia
fot. lovelyday12 / / Shutterstock

Trwają prace nad nowelą rozporządzenia dotyczącego zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę, infrastrukturę sportową i rekreacyjną, infrastrukturę lokalną - wynika z wpisu na stronie KPRM.

Informacja o projektowanej nowelizacji rozporządzenia znalazła się w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów publikowanym na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jak podano, chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów z 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów.

Jest ono ogólnopolskim programem pomocowym, który określa warunki udzielania pomocy w formie zwolnień z podatków lokalnych, w oparciu o rozporządzenie (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, czyli tzw. GBER.

Według informacji zamieszczonych w Wykazie istotą i celem projektu jest przedłużenie obowiązywania programu pomocowego umożliwiającego udzielanie pomocy w ramach przeznaczeń objętych programem przez określenie "nowych intensywności pomocy regionalnej", stosownie do zasad, które zostały ustalone w nowych unijnych wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022–2027 i w rozporządzeniu GBER, którego obowiązywanie zostało przedłużone do dnia 31 grudnia 2023 r.

"Projekt zakłada określenie nowych intensywności i progów regionalnej pomocy inwestycyjnej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r. oraz wprowadzenie regulacji określających cezurę czasową stosowania obecnie obowiązujących, oraz nowych intensywności i progów pomocy regionalnej. Pod tym kątem nowelizuje się również definicję obszarów objętych pomocą" - podał resort.

W projekcie wprowadza się także zmianę mającą na celu złagodzenie zasad udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej wprowadzoną rozporządzeniem Komisji uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, dotyczącą warunku utrzymania miejsc pracy utworzonych w związku z nową inwestycją w sytuacji kryzysu wywołanego covid-19.

Zakłada się przedłużenie obowiązywania rozporządzenia do 31 grudnia 2023 r.

Chodzi o to - jak uzasadniono potrzebę zmian we wpisie na stronie KPRM - że do końca 2021 r. pomoc regionalna udzielana będzie według zasad określonych w "Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020", które zostały przedłużone o jeden rok, oraz opartej na ich podstawie mapie pomocy regionalnej. Jednak od 2022 r. zasady udzielania pomocy regionalnej określą nowe "Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa obowiązujące na lata 2022–2027", oraz sporządzone na ich podstawie nowe krajowe mapy pomocy regionalnej.

Jak zauważono we wpisie w Wykazie, w związku z projektowanym nowym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027 nowelizacji wymaga również program pomocowy.

Projekt nowelizacji zawiera więc przepisy dostosowujące regulacje objęte programem pomocy do opisanych zmian.

autorka: Małgorzata Werner-Woś

Źródło:PAP
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki