REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

Przychody wzrosły, ale zyski spadły. Mieszane wyniki Ciechu w I kwartale 2023

2023-05-25 18:08, akt.2023-05-25 19:48
publikacja
2023-05-25 18:08
aktualizacja
2023-05-25 19:48

Znormalizowana EBITDA Ciechu w I kw. 2023 roku wyniosła 216,9 mln zł wobec 218,8 mln zł konsensusu - wynika z raportu kwartalnego spółki. Spółka prognozuje, że w 2023 roku osiągnie skonsolidowaną EBITDA znormalizowaną w przedziale 860 mln zł - 920 mln zł, a przychody znajdą się w przedziale 5.950 mln zł - 6.350 mln zł.

Przychody wzrosły, ale zyski spadły. Mieszane wyniki Ciechu w I kwartale 2023
Przychody wzrosły, ale zyski spadły. Mieszane wyniki Ciechu w I kwartale 2023
/ Ciech

Jak podał Ciech w raporcie za I kwartał 2023 r., zysk netto jednostki dominującej wyniósł 57,4 mln zł wobec 56,6 mln zł, które zakładał konsensus. Przychody Ciechu ukształtowały się na poziomie 1.730,2 mln zł wobec 1.402,3 mln zł konsensusu. Zysk operacyjny grupy wyniósł w I kw. 2023 r. 97,2 mln zł wobec 103,5 mln zł konsensusu.

Spółka podała także prognozę wyników na 2023 rok, w której zakłada, że w 2023 roku osiągnie skonsolidowaną EBITDA znormalizowaną w przedziale 860 mln zł - 920 mln zł, a przychody znajdą się w przedziale 5.950 mln zł - 6.350 mln zł.

"Pierwszy kwartał 2023 roku był dosyć nietypowy. Osiągnęliśmy rekordowe przychody, ponad 1,7 mld zł, a jednocześnie stabilny wynik EBITDA i niższy niż w zeszłym roku zysk netto. (...) Wykazaliśmy się dużą elastycznością w obliczu rosnących cen surowców i niesprzyjających warunków rynkowych, które w przeciwieństwie do poprzednich kwartałów wywołały presję na zniżkę marży. Wzrost produkcji soli i krzemianów to pozytywne zjawiska pierwszego kwartału oraz efekty naszych wcześniejszych inwestycji w poszczególnych biznesach. Każdy z sześciu biznesów reaguje na zmieniające się warunki rynkowe, ograniczając ryzyka i wykorzystując szanse, dlatego mimo widocznego spowolnienia gospodarczego realizujemy swoje zamierzenia" - powiedział, cytowany w komunikacie Dawid Jakubowicz, prezes Ciech SA.

Ciech poinformował w komunikacie prasowym, że na rynku sody kalcynowanej i oczyszczonej wzrost cen surowców w ujęciu rocznym został odzwierciedlony w rosnących cenach produktów i przychodach.

"Ceny sody w Europie Zachodniej rosły aż do osiągnięcia szczytowego poziomu w styczniu. Relatywnie wysoki poziom cen przyciągnął eksporterów z innych regionów, co w połączeniu ze spadkami na rynku surowców oraz osłabieniem popytu przełożyło się na obniżki cen sody widoczne od lutego. Niższe zapotrzebowanie na sodę, m.in. ze strony producentów szkła płaskiego (spadek produkcji w Polsce o 14 proc. rok do roku w pierwszym kwartale 2023 wg danych GUS), poskutkowało spadkiem wolumenu sprzedaży sody w pierwszym kwartale 2023 o 20 proc. rok do roku" - napisano w komunikacie.

"Segment sodowy zanotował jednocześnie rekordowy, większy o 67 proc. rok do roku, poziom przychodów. To efekt przede wszystkim korzystnej sprzedaży energii elektrycznej z elektrociepłowni w Stassfurcie w Niemczech (381 mln zł przychodów w minionym kwartale – niemal trzykrotnie więcej niż w 2022 r.)" - dodano.

Przychody ze sprzedaży soli zostały niemalże podwojone (przyrost o 94 proc. rok do roku), dzięki stopniowemu wzrostowi wykorzystania mocy produkcyjnych w nowej warzelni soli w Stassfurcie i wzrostom cen na przestrzeni 2022 roku.

Spółka podała, że biznes "Agro" znajduje się pod znaczną presją osłabienia popytu za sprawą spadku opłacalności produkcji rolnej, wysokiego stanu zapasów środków ochrony roślin po zeszłorocznych suszach i tegorocznej zimnej wiośnie. Dodatkowo, sprzedane w pierwszym kwartale produkty były wytworzone w okresie wysokich cen surowców, co wpłynęło na poziom marży. Skutkowało to spadkiem wyniku EBITDA. Obecnie działania biznesu Agro koncentrują się na dywersyfikacji geograficznej w celu ograniczenia skutków niekorzystnych warunków atmosferycznych, innowacyjnych formulacjach, a także dalszej digitalizacji i intensywnych działaniach marketingowych.

Spółka poinformowała, że segment "Pianki" w I kw. 2023 roku funkcjonował w warunkach wzrostu dostępności surowców (TDI, poliole) i przy jednocześnie nasilonej konkurencji oraz podaży pianki na rynku. "Działo się tak wskutek wyhamowania w branży remontowo-budowlanej i w efekcie niższego popytu na meble tapicerowane.

Z kolei w biznesie "Krzemiany" widoczne były efekty inwestycji w nowy piec, oddany do użytku pod koniec 2021 roku, dzięki któremu moce produkcyjne grupy w tym obszarze wzrosły o 30 proc.

"Udana komercjalizacja zwiększonej produkcji przełożyła się na dwucyfrowe wzrosty przychodów i wyniku EBITDA. Zastosowanie formuł cenowych opartych o ceny surowców umożliwiło utrzymanie wysokiej marży. Przychody segmentu zanotowały wzrost o 54 proc. rok do roku i wyniosły 134 mln zł, a EBITDA wzrosła niemal trzykrotnie (do poz. 25 mln zł)" - napisano w komunikacie.

Biznes "Opakowania" zanotował wzrost przychodów o 78 proc., co było pochodną rosnących cen gazu odzwierciedlonych w cenach produktów. Jednocześnie, dzięki optymalizacji procesu produkcji, biznes zwiększył marżę do 25 proc., podczas gdy w pierwszym kwartale 2022 roku wynosiła ona -13 proc.

Jak ocenia spółka, w dalszej części tego roku, w środowisku trwającego spowolnienia gospodarczego i osłabienia popytu, stabilnie powinny zachowywać się biznesy: sodowy i "Pianki".

"W biznesie sodowym rosnące wykorzystanie mocy produkcyjnych soli powinno zrekompensować słabnące wolumeny sprzedaży sody. Aktywna polityka zakupowa powinna nadal ograniczać wahania na rynku surowców. Słabsze perspektywy i niższy wynik całoroczny mogą stać się udziałem biznesu Agro, w którym nacisk będzie położony na działania marketingowe i cyfrowe wsparcie sprzedaży, jak i również na dywersyfikację geograficzną. Słabszy popyt na krzemiany wynikający ze zmniejszonej produkcji opon i detergentów może wpłynąć na wyniki biznesu Krzemiany. Proaktywne zarządzanie sprzedażą i elastyczne dostosowywanie cenników może być źródłem poprawy wyniku biznesu Opakowania w całym 2023 roku" - napisano w komunikacie.

Poniżej przedstawiamy wyniki Ciechu w pierwszym kwartale 2023 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes.

Dane w mln zł.

1Q2023 wyniki kons. różnica r/r
Przychody 1730,2 1402,3 23,4% 39,2%
EBITDA znorm. 216,9 218,8 -0,9% -5,4%
EBIT 97,2 103,5 -6,1% -26,0%
zysk netto j.d. 57,4 56,6 1,5% -45,0%
marża EBITDA 12,5% 15,8% -3,27 -5,92
marża EBIT 5,6% 7,5% -1,86 -4,96
marża netto 3,3% 4,1% -0,77 -5,07

pam/ gor/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
simonsoft8
Agencja kupuje akcja Azoty na dziś, a jak wygląda chemia i Ciech, ta agencja wie

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki