Zmiany w taryfie prowizji i opłat w PKO BP

Zmiany w taryfie prowizji i opłat w PKO BP

Od 1 marca 2002r. w PKO BP SA obowiązywać będzie nowa taryfa prowizji i opłat.

W przypadku klientów indywidualnych posiadających rachunki złotowe w PKO BP SA, zostaną wprowadzone następujące zmiany: opłata za przelew lub zlecenie jednorazowe 3,00 zł; opłata za blankiety czekowe i przygotowanie ich do realizacji - za każdy blankiet 1,00 zł; opłata za wydanie na życzenie klienta wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc – za każdy miesiąc 10,00 zł; opłata za przekazywanie pocztą wyciągów lub zbiorczego zestawienia operacji częściej niż raz w miesiącu - równowartość opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za list zwykły + 0,50 zł, opłata za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania salda debetowego na rachunku i nie wyrównania go w wyznaczonym terminie - równowartość opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za list polecony + 10,00 zł; opłata za wysłanie na życzenie klienta listem poleconym blankietów czekowych lub książeczek oszczędnościowych - według kosztów przesyłki pocztowej + 1,00 zł.

Zmiany w opłatach dla klientów indywidualnych posiadających rachunki walutowe w PKO BP SA będą następuje: opłaty za przelewy i zlecenia z rachunków walutowych „A” i „C” na rachunki złotowe osób fizycznych prowadzone w innych bankach krajowych – przelew jednorazowy 3,00 zł, zlecenie stałe – 1,50 zł; opłata za wydanie na życzenie klienta wydruku historii rachunku walutowego „A” lub „C” za okres poprzedzający bieżący miesiąc – za każdy miesiąc 10,00 zł, opłata za przekazywanie pocztą wyciągów lub zbiorczego zestawienia operacji częściej niż raz w miesiącu, z rachunku walutowego „A” lub „C” - równowartość opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za list zwykły + 0,50 zł.

W przypadku klientów indywidualnych korzystających z kredytów konsumpcyjnych zmiany w taryfie prowizji i opłat dotyczą prowizji za udzielenie i wykorzystanie kredytu odnawialnego udzielonego posiadaczowi rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, opłaty za sporządzenie i wysłanie monitu, prowizji za zmianę waluty bezgotówkowego kredytu konsumpcyjnego na zakup pojazdów i sprzętu technicznego, prowizji za udzielenie bezgotówkowego kredytu konsumpcyjnego na zakup pojazdów i sprzętu technicznego w walucie obce, opłaty za czynności związane ze zmianą warunków umowy o preferencyjny kredyt studencki, obejmujące wydłużenie okresu spłaty oraz opłaty za zmianę planu spłaty na wniosek kredytobiorcy z tytułu udzielonych kredytów konsumpcyjnych. Jednocześnie bank informuje, że od opłat będzie zwolnione aneksowanie umowy o preferencyjny kredyt studencki dotyczącej wydłużenia na kolejne lata akademickie finansowania nauki studenta na studiach magisterskich, po zakończeniu studiów licencjackich.

AR

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne