Zmiany w statucie BFG

2001-02-22 19:17
publikacja
2001-02-22 19:17
W ustawie z 7 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających określono obowiązek modyfikacji statutu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Zasadnicza zmiana dotyczy funduszy własnych BFG i utworzenia funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych, który będzie wyodrębniony jako fundusz własny z przeznaczeniem na pomoc łączącym się bankom spółdzielczym oraz na realizację ich inwestycji.
Zgodnie z ustawą, formę, tryb i warunki tej pomocy określi rada BFG.
Przyjęto, że limit pomocy finansowej w złotych, wymagający opinii rady funduszu, odpowiadać będzie równowartości 2.000.000 euro, a więc będzie niższy od progu finansowego funduszu pomocowego odpowiadającego równowartości w złotych 6.000.000 euro. Obniżenie to wynika ze skali działalności banków spółdzielczych oraz z tego, że na pomoc przekazywane są środki finansowe państwa.
Wprowadza się też dodatkową regulację związaną z przedawnionymi roszczeniami deponentów. Są one wykazywane jako pozostałe przychody operacyjne funduszu.
Źródło:
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Nowe technologie

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki