REKLAMA

Zmiany w podatku PIT 2013 r.

2012-10-09 08:00
publikacja
2012-10-09 08:00
W 2013 r. podatników czekają spore zmiany w sposobie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy regulują takie preferencje podatkowe jak: uprawnienie do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców, tzw. ulgi internetowej oraz ulgi na dzieci. Będę one zatem dotyczyć dużej części osób fizycznych i w znacznym stopniu wpłyną na wielkość ich zobowiązań podatkowych.

Pierwsza z zapowiadanych zmian dotknie głównie artystów i twórców. Obecnie korzystają oni z ryczałtowych 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu przeniesienia lub korzystania z praw autorskich. Podatnik ponadto ma możliwość zastosowania wyższych niż 50% kosztów uzyskania przychodu, o ile udokumentuje, iż faktycznie poniesione przez niego koszty były wyższe niż wynikające z zastosowania ww. normy procentowej.

Zmiany w podatku PIT 2013 r.
foto: ingimage

W projekcie nowelizacji zaproponowano natomiast wprowadzenie rocznego limitu w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, który wyniesie 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 42 764 zł. Należy mieć na uwadze, że powyższy limit będzie dotyczyć łącznych dochodów, do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów, osiągniętych w roku podatkowym zarówno w ramach stosunku pracy, jak i umów cywilnoprawnych. W praktyce oznacza to, że od 2013 r. podatnik uzyskujący przychody z tych tytułów będzie mógł w ramach kosztów uzyskania przychodów uwzględnić maksymalnie kwotę 42.764 zł, co oznacza, że 50% koszty uzyskania przychodów nie będą miały zastosowania do przychodów (po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne) w wysokości przekraczającej kwotę 85.528 zł. Jeśli podatnik przekroczy ten próg, koszty uzyskania przychodu powinny zostać rozliczone według stawki 20%. Dalej jednak będzie obowiązywała zasada, że jeżeli artysta lub twórca udowodni, że faktyczne koszty uzyskania przychodu są wyższe od ryczałtowych to zostaną one uwzględnione w podanej przez niego kwocie.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada również likwidację ulgi internetowej. Zgodnie z obowiązującymi do końca 2012 r. regulacjami podatnik może zmniejszyć podstawę opodatkowania o wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej celem wprowadzenia możliwości odliczenia kwoty do 760 zł była rekompensata użytkownikom internetu podniesienia stawki podatku VAT z 7% do 22%, co było konieczne w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i ujednoliceniem przepisów podatkowych. Zatem o ile ulga miała przyczynić się do zniwelowania „szoku cenowego” związanego z opodatkowaniem usług dostępu do Internetu podatkiem VAT, kiedy ceny usług były relatywnie wysokie, o tyle obecnie - według twórców projektu - kiedy ceny tych usług spadły, ulga ta nie stanowi już czynnika warunkującego decyzję o zakupie tej usługi.

5 razy » 5 razy "tak" dla likwidacji PIT-u
Ostatnią, ale chyba najważniejszą zmianą w sposobie rozliczania podatku dochodowego za 2013 rok będzie zmiana zasad funkcjonowania ulgi prorodzinnej. Do tej pory ulga przysługiwała w wysokości 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli 92,67 zł miesięcznie (rocznie kwota ta wynosiła 1112,04 zł) niezależnie od ilości posiadanych dzieci, jak i wysokości uzyskiwanego dochodu.

Nowelizacja natomiast zakłada, że opisywana ulga nie będzie przysługiwała podatnikom posiadającym jedno dziecko, który dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne przekroczy 112 000 zł rocznie. W tym wypadku nieważne jest czy podatnicy są małżeństwem, czy też nie. W przypadku podatnika posiadającego dwoje dzieci sytuacja się nie zmieni - dalej będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia ulgi na dzieci w dotychczasowej wysokości niezależnie od uzyskanych w roku podatkowym dochodów. Na nowelizacji zyskają natomiast osoby posiadające troje lub więcej dzieci. Ulga na trzecie dziecko ulegnie zwiększeniu o 50% i będzie wynosić 1/4 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej i wyniesie miesięcznie 139,1 zł (rocznie 1 668,12 zł). Zwiększeniu ulegnie też ulga na czwarte (i kolejne) dziecko - od 2013 roku będzie ona wynosiła 185, 34zł miesięcznie (2 224,08 zł rocznie).

Podsumowując należy zauważyć, że zgodnie z założeniami projektu nowelizacja ustawy o PIT ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r. Wymaga to jednak przeprowadzenia całego procesu legislacyjnego oraz ogłoszenia ustawy zmieniającej do końca listopada 2012 r. Projekt nowelizacji ustawy o PIT został już skierowany do Sejmu, wydaje się zatem, że wejście w życie zaproponowanych zmian jest nieuniknione.

/MISIP
Źródło:Małopolski Instytut Studiów Podatkowych
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
~klocunia
innymi slowy podatki do gory, a co do ulgi na dzieci to nie wiem czy ci najbiedniejsi tak dobrze na tym wyjda
dziwi mnie ze wladza nie zaczyna oszczednosci u siebie, jesli panstwo mnie okrada to znaczy ze jest moim wrogiem
rozumiem placenie podatkow ale po pierwsze uczciwych a po drugie chce aby te pieniadze byly wlasciwie
innymi slowy podatki do gory, a co do ulgi na dzieci to nie wiem czy ci najbiedniejsi tak dobrze na tym wyjda
dziwi mnie ze wladza nie zaczyna oszczednosci u siebie, jesli panstwo mnie okrada to znaczy ze jest moim wrogiem
rozumiem placenie podatkow ale po pierwsze uczciwych a po drugie chce aby te pieniadze byly wlasciwie wykorzystywane a nie marnowane jak teraz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki