REKLAMA

Zmiany w ofercie Aegon

2006-03-21 14:50
publikacja
2006-03-21 14:50
Od marca 2006 r. Aegon TU na Życie S.A. oferuje nowe programy inwestycyjne:

• PIN Aegon
• PIN Aegon Lokata
• PIN Aegon Dolar
• PIN Aegon Euro.

Wszystkie wymienione produkty są oparte na idei lokowania w fundusze inwestycyjne i należą do grupy długoterminowych programów inwestycyjnych, które towarzystwo oferuje od 2001 roku.

W produktach PIN Aegon i PIN Aegon Lokata klient może dokonywać wyboru spośród 23 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych: 22 funduszy zewnętrznych oraz 1 funduszu zarządzanego bezpośrednio przez towarzystwo - Funduszu Gwarantowanego Aegon.

Nowością w ofercie jest fundusz funduszy o nazwie Portfel Aktywnej Alokacji (PAA), przygotowany specjalnie dla Aegon i zarządzany przez Union Investments TFI S.A. Celem funduszu jest długoterminowy wzrost wartości jednostki portfelowej przez aktywne inwestowanie w jednostki uczestnictwa różnych funduszy z oferty Aegon. Aktywne inwestowanie polega na selektywnym wyborze funduszy i ustaleniu proporcji pomiędzy poszczególnymi ich typami (akcyjne, obligacyjne, rynku pieniężnego), biorąc pod uwagę czynniki warunkujące sytuację na rynkach akcji oraz perspektywy kształtowania się rentowności na rynkach papierów dłużnych oraz pieniężnym. Przyjęta strategia inwestycyjna może skutkować uzyskaniem w długim okresie wyników inwestycyjnych wyższych niż średnia wyników funduszy zrównoważonego wzrostu na rynku.

W każdym produkcie walutowym (PIN Aegon Dolar i PIN Aegon Euro) klient, inwestując składki w dolarach amerykańskich lub euro, ma do wyboru 7 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Z dniem 1 marca br. została poszerzona oferta funduszy w produktach walutowych o fundusze ochrony kapitału UFK Societe Generale Agileo P2 (osobny fundusz w euro i osobny w dolarach amerykańskich) - 100% aktywów tych funduszy inwestowanych jest w odpowiednie fundusze inwestycyjne zarządzane przez SGAM Alternative Investments S.A. Fundusze te należą do rodziny lokat elastycznych: oferują wyniki typowe dla rynków akcji, a jednocześnie gwarantują stałą płynność i ciągłą ochronę zainwestowanych środków (kapitał jest przez cały czas chroniony do wartości 90% pierwszej wartości jednostki uczestnictwa funduszu wyliczonej w danym roku).


AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna / www.prnews.pl
Źródło:
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki