REKLAMA

Zmiana wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji GLOBE TRADE CENTRE SA

2020-09-24 17:40
publikacja
2020-09-24 17:40

Zmiana wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji GLOBE TRADE CENTRE SA - komunikat

KOMUNIKAT O ZMIANIE TREŚCI PUNKTU 9 WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI GLOBE TRADE CENTRE S.A.

W związku z wezwaniem ogłoszonym w dniu 7 września 2020 r. przez GTC Holding ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG („Wzywający”), zmienionym komunikatem ogłoszonym 22 września 2020 r., Wzywający oraz Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie informują o zmianie informacji przedstawionych w Punkcie 9 Wezwania wprowadzonej w związku z żądaniem Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 78 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

W związku z powyższym, wprowadza się następujące zmiany w treści Wezwania:

1) w pkt 9 Wezwania wprowadza się następujące zmiany:

Poniższy zapis w pkt 9 Wezwania:

„W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, Wzywający ani żaden podmiot od niego zależny lub wobec niego dominujący nie nabywał akcji Spółki.”

zostaje zastąpiony poniższym zapisem:

„W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, Wzywający ani żaden podmiot od niego zależny lub wobec niego dominujący nie nabywał bezpośrednio akcji Spółki, aczkolwiek w dniu 23 czerwca 2020 r. Wzywający nabył, poprzez nabycie spółki GTC Dutch Holdings („Pośrednie Nabycie”), pośrednio 298.575.091 akcji Spółki.

Złożoność Umowy Zbycia Udziałów (jak zdefiniowano w Punkcie 35 lit. d) poniżej) dotycząca Pośredniego Nabycia czyni tę transakcję niemożliwą do porównania jej do zwyczajnych transakcji giełdowych. Cena nabycia wszystkich udziałów w GTC Dutch Holdings zapłacona na zamknięciu transakcji Nabycia Pośredniego wyniosła 293.500.000 euro, płatność pozostałej część ceny nabycia została odroczona i zależy od przyszłych zdarzeń i okoliczności. Mając na uwadze poszczególne elementy Umowy Zbycia Udziałów, Wzywający wycenił, przyjmując pewne założenia, że cena giełdowa jednej akcji Spółki najbliższa wartości przekazanej przez Wzywającego w ramach Nabycia Pośredniego wynosi 1,17 euro, która po przeliczeniu na złote polskie według średniego kursu wymiany Narodowego Banku Polskiego EUR/PLN z dnia 22 czerwca 2020 r. wynosi 5,23 złotych.”

W pozostałym zakresie pkt 9 Wezwania pozostaje bez zmian.

W pozostałym zakresie Wezwanie pozostaje bez zmian.

Terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane odmiennie w niniejszej informacji, mają znaczenie nadane im w Wezwaniu.

W imieniu GTC Holding Zrt.:

Jakub Celiński – pełnomocnik

W imieniu Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie:

Anna Kucharska – pełnomocnik

Małgorzata Jachymek – pełnomocnik

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki