REKLAMA

Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji RADPOL S.A.

2020-06-26 17:12
publikacja
2020-06-26 17:12

Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji RADPOL S.A. - komunikat

Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”) („Wezwanie”) ogłoszonego w dniu 14 maja 2020 roku przez THC SICAV-RAIF S.A. (działająca w zakresie subfunduszu (compartment) Fund 3) („Wzywający”).

Wzywający oraz Podmiot Pośredniczący, działając na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r., poz. 1748), niniejszym informują o zmianie treści Wezwania w zakresie ceny, po której nabywane będą akcje w Wezwaniu.

Zgodnie z powyższym wprowadza się następujące zmiany w treści Wezwania:

1. Treść poniższego punktu 9 Wezwania:

„Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 1,32 PLN (słownie: jeden 32/100 złotych) za jedną Akcję („Cena Nabycia”).”

zostaje zastąpiona treścią:

„Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 2,00 PLN (słownie: dwa 00/100 złotych) za jedną Akcję („Cena Nabycia”).”

2. Poniższa treść punktu 36 Wezwania:

„Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, zostało ustanowione w postaci gwarancji płatności udzielonej przez Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, wystawionej w EUR.”

zostaje zastąpiona treścią:

„Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, zostało ustanowione w postaci gwarancji płatności udzielonej przez Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, wystawionej w EUR oraz w formie blokady środków pieniężnych w EUR na rachunku pieniężnym Wzywającego (służącym do obsługi rachunku maklerskiego Wzywającego), prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący.

W pozostałym zakresie treść Wezwania nie ulega zmianie.

W związku z podwyższeniem Ceny Nabycia, zabezpieczenie ustanowione w Wezwaniu stanowi kwotę nie niższą niż 100% wartości akcji Spółki będących przedmiotem Wezwania, obliczonej na podstawie podwyższonej Ceny Nabycia w Wezwaniu.

Warszawa, 26 czerwca 2020 r.

W imieniu Wzywającego:

___________________________

Hubert Gębala, Pełnomocnik

W imieniu Podmiotu Pośredniczącego

______________________________ ______________________________

Anna Kucharska – pełnomocnik Małgorzata Jachymek - pełnomocnik

kom abs/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki