Zmiana oprocentowania kredytów w Pakiecie Dla Zdrowia w GBG SA

Zmiana oprocentowania kredytów w Pakiecie Dla Zdrowia w GBG SA

Górnośląski Bank Gospodarczy SA z dniem 1 czerwca 2002r. zmienił zasady obliczania oprocentowania kredytów udzielanych w ramach "Pakietu Dla Zdrowia".

W odniesieniu do nowo zawieranych umów kredytów złotowych i walutowych w ramach "Pakietu Dla Zdrowia" bank wprowadził zasady obliczania stopy procentowej w oparciu o stopy rynku międzybankowego WIBOR, LIBOR oraz EURIBOR. Dla kredytów złotowych stopa procentowa jest zmienna i ustalana w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę ryzyka kredytobiorcy. Dla kredytów walutowych udzielanych w USD i EUR stopa procentowa jest ustalana w oparciu o stawkę LIBOR 12M dla kredytów udzielanych w USD lub stawkę EURIBOR 12M dla kredytów udzielanych w EUR powiększoną o marżę ryzyka kredytobiorcy.

Poza tym bank obniżył oprocentowanie już udzielonych kredytów w ramach "Pakietu Dla Zdrowia" Oprocentowanie czynnych umów kredytowych, zawartych na okres powyżej 24 miesięcy, o zmiennej stopie procentowej, wynosi 13,90% w stosunku rocznym.

Kredyt "Pakiet Dla Zdrowia" to produkt przeznaczony dla kredytowania jednostek lecznictwa publicznego lub ich organów założycielskich, a także lecznictwa niepublicznego, aptek oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą takich, jak lekarze, pielęgniarki, laboranci, rehabilitanci oraz farmaceuci. Kredytobiorcami mogą być również gminy i powiaty, fundacje i stowarzyszenia, spółki prawa handlowego i przedsiębiorstwa państwowe. Warunkiem ubiegania się o kredyt jest posiadanie lub założenie w GBG SA rachunku bieżącego.

Korzystając z "Pakietu Dla Zdrowia" można sfinansować zakup aparatury diagnostyczno-leczniczej, sprzętu medycznego oraz wyposażenia technicznego. Daje on również możliwość zaciągnięcia kredytu na zakup lokalu w celu urządzenia placówki służby zdrowia. Udostępniane w ramach "Pakietu Dla Zdrowia" środki mogą być wykorzystane na remont i modernizację istniejących obiektów służby zdrowia. Kredyt może być również przeznaczony na prywatyzację przychodni lub ZOZ poprzez zakup obiektu, sprzętu lub aparatury. Przy zakupie na kredyt aparatury diagnostyczno-leczniczej, sprzętu medycznego, wyposażenia technicznego oraz przy zakupie lokalu udział własny kredytobiorcy musi wynieść co najmniej 30% planowanego kosztu zakupu, natomiast w przypadku remontów i modernizacji – 10% kosztów.

Kredyty w ramach "Pakietu Dla Zdrowia" dostępne są w PLN, USD i EUR, przy czym kredyt dewizowy może zostać udzielony w przypadku zakupu sprzętu poza granicami kraju. Kredyty udzielane są na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Maksymalny okres kredytowania wynosi 5 lat. Akceptowane przez bank formy zabezpieczenia kredytu to zabezpieczenie rzeczowe lub majątkowe, poręczenie cywilne i wekslowe oraz ubezpieczenie przedmiotu kredytowania od zdarzeń losowych i kradzieży.

AR

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne