Złoty trzyma fason, chociaż na świecie znów robi się nerwowo

Informacje o rezygnacji głównego doradcy ekonomicznego Białego Domu (Garyego Cohna), które stały się tematem numer jeden na globalnych rynkach, gdyż teoretycznie zwiększają ryzyko eskalacji kolejnych protekcjonistycznych pomysłów Donalda Trumpa, nie wstrząsnęły nadmierne notowaniami walut naszego regionu.

Chociaż dzisiaj rano to zloty jest najsłabszy z grupy CEE, ale różnice pomiędzy poszczególnymi walutami są kosmetyczne. Dolar odbija po wczorajszym spadku, który sprawił, że okolice 3,3820 stały się teraz oporem i najpewniej dzisiaj będą testowane. W nocy odbiliśmy się od wsparcia przy 3,3618 (szczyt z 30 stycznia b.r.). Dalszy rozwój wypadków na USD/PLN będzie zależeć od rozdania na EUR/USD. Kluczowe będą kolejne informacje z frontu "wojen handlowych", które teoretycznie powinny szkodzić dolarowi. Z drugiej strony ponowny wzrost awersji do ryzyka może ograniczać zapędy do kupowania euro przed kluczowym posiedzeniem ECB w czwartek. Optymizmu nie wnoszą też informacje z Włoch. Wczorajsza rezygnacja Matteo Renziego z szefowania Partii Demokratycznej, a także dzisiejsze wystąpienia Matteo Salviniego z Ligii Północnej, który uważa, że to on, a nie przedstawiciel Forza Italia powinien być odpowiedzialny za formowanie nowego rządu z ramienia koalicji centroprawicy, zapowiadają
raczej długotrwały pat parlamentarny. Z punktu widzenia analizy technicznej - wyjście ponad 3,3820 będzie sygnałem do powrotu rozgrywania scenariusza 3,40+. Inaczej pozostaniemy w przedziale 3,3620-3,3820.

Wykres dzienny USD/PLN

Nie sposób nie pamiętać o dzisiejszym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, choć ważny będzie nie komunikat, tylko konferencja prasowa, która rozpocznie się o godz. 16:00. Kluczem mogą się okazać nowe założenia makro, zwłaszcza projekcja inflacji, które będą rzutować na oczekiwania dotyczące podwyżki stóp w 2019 r. Wpływ na złotego ze strony przekazu RPP będzie jednak ograniczony w krótkim okresie, co innego w dłuższym - bierność w polityce monetarnej nie będzie sprzyjać silne naszej walucie. Analiza techniczna EUR/PLN pokazuje, że rynek nie ma na razie siły atakować psychologicznej bariery 4,20. Mocne wsparcie to okolice 4,1730. W średnim terminie bardziej prawdopodobny jest jednak ruch w górę, niż spadki w stronę 4,15.

Wykres dzienny EUR/PLN

Sporządził:

Marek Rogalski - główny analityk walutowy Domu Maklerskiego BOŚ

Nota prawna:

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu "Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów" lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: "Ustawa", porady prawnej lub podatkowej,
ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów "Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy". Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody
poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Źródło:
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
WIG -0,29% 58 780,55
2018-12-14 17:05:00
WIG20 -0,31% 2 303,41
2018-12-14 17:15:00
WIG30 -0,27% 2 620,67
2018-12-14 17:15:00
MWIG40 -0,25% 4 066,57
2018-12-14 17:15:00
DAX -0,54% 10 865,77
2018-12-14 17:35:00
NASDAQ -2,26% 6 910,67
2018-12-14 22:02:00
SP500 -1,91% 2 599,95
2018-12-14 21:59:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl