Zła wiadomość dla wykonawców zamówień publicznych

2011-05-10 09:52
publikacja
2011-05-10 09:52
Wchodząca w życie 11 maja nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza nową, niekorzystną dla wykonawców przesłankę wykluczenia z postępowania.

Potrzebujesz więcej firmowych informacji? Chcesz rozwiązać swoje wątpliwości? Wejdź na zakładkę Firma
Nowelizacja da zamawiającym możliwość wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę, albo od umowy odstąpił z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy, albo odstąpienie od niej, nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosi co najmniej 5 proc. wartości umowy.

Postulat wprowadzenia zmian był jasny. Miały one zapobiec sytuacjom, w których zamawiający, odstępując od umowy z nierzetelnym wykonawcą i będąc zobowiązanym do przeprowadzenia przetargu na kontynuację prac, był skazany na uczestnictwo w przetargu owego wykonawcy, a niejednokrotnie na ponowny jego wybór, jeśli ten złożył najkorzystniejszą ofertę. Uchwalone zmiany idą jednak zbyt daleko; zamawiający z błahego powodu mogą na 3 lata pozbyć się „nielubianego” wykonawcy, np. takiego, który uzyskał korzystny dla siebie wyrok w sprawie rozliczenia robót dodatkowych.


Wydaje się, iż podczas prac nad ustawą nie podjęto trudu przeanalizowania przykładowych projektów umów w sprawie zamówienia publicznego oraz zawartych w nich przesłanek odstąpienia. Często bywają one błahe, np. jakiekolwiek naruszenie postanowień umowy, a innym razem - nadmiernie restrykcyjne, np. przerwa w realizacji wieloletniego kontraktu na okres 7 lub 14 dni, bez wskazania, że ma być to przerwa nieuzasadniona, podczas gdy może być ona związana chociażby z warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie prac.  
Nowe prawo będzie działać wstecz, tj. znajdzie zastosowanie do umów w sprawie zamówienia publicznego, rozwiązanych przed jego wejściem w życie.


Anna Piecuch
radca prawny, szef departamentu prawa zamówień publicznych, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Źródło:
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki