Zielone inwestycje powinny mieć uzasadnienie ekonomiczne

2021-02-22 09:28
publikacja
2021-02-22 09:28
fot. Zbynek Burival / https://unsplash.com/@zburival

Inwestycja w fotowoltaikę na potrzeby własne przedsiębiorstwa ma uzasadnienie ekonomiczne kiedy znacząca część bieżących kosztów firmy jest pochłaniana na opłaty za energię elektryczną. Jednocześnie, taki wariant ogranicza nadwyżkę energii, którą należy magazynować lub przesyłać do sieci, co wiąże się z opłatami lub sprzedażą zakładom energetycznym na zasadach ogólnych. W celu zaprojektowania optymalnego wariantu instalacji konieczne są audyt lub ekspertyza energetyczna - teraz jest to możliwe z dofinansowaniem ze środków unijnych. 

- Przedsiębiorstwa, w których udział energii elektrycznej stanowi istotną część kosztów ogólnozakładowych, w coraz większym stopniu przywiązują wagę do poprawy efektywności energetycznej i redukcji energii. Tym samym rośnie zainteresowanie inwestycjami w mikro i małe instalacje fotowoltaiczne, co jest podyktowane rachunkiem ekonomicznym - przyznaje Adam Hirny, dyrektor Biura ds. Programów Zrównoważonego Rozwoju w Banku BNP Paribas. 

Jeszcze pięć lat temu fotowoltaika nie cieszyła się taką popularnością, ponieważ wiązała się z ryzykiem regulacyjnym oraz była kosztowna. Z czasem technologia stała się coraz bardziej dostępna, jednocześnie ceny energii elektrycznej dla przedsiębiorstw wzrosły i wszystko wskazuje na to, że trend będzie kontynuowany. -  Tańsza technologia umożliwia produkcję prądu z energii  słonecznej, biorąc pod uwagę jednocześnie rosnące ceny energii elektrycznej na rynku. Tym samym ten czynnik motywuje coraz więcej firm do szukania możliwości obniżenia kosztów i do uniezależnienia się w pewnym stopniu od dostawców energii - wskazuje Adam Hirny. 

Energia na własne potrzeby

Fotowoltaika ma największe uzasadnienie w przedsiębiorstwach, w których poza wysokim zużyciem prądu są również zapewnione właściwe warunki techniczne do montażu paneli słonecznych. Przykładem może być dowolny zakład produkcyjny, posiadający kilka dużych hal z wystarczająco wytrzymałą konstrukcją dachu oraz odpowiednią ekspozycją na światło słoneczne. Przyjmując, że zapotrzebowanie na energię elektryczną w przypadku tego podmiotu wynosi  1000 kW rocznie, a jednocześnie z analizy sposobu konsumpcji energii elektrycznej wynika, że przykładowo 25% ogólnego jej zużycia następuje w czasie, w którym realizowana jest największa produkcja energii, wówczas w pełni uzasadnione jest rozważenie inwestycji w małą instalację PV. 

- W analizowanym przypadku, wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o szacunkowej mocy zainstalowanej w wysokości ok. 250 kW, zapewni produkcję energii elektrycznej w takiej skali, która potencjalnie będzie na bieżąco konsumowana w zakładzie produkcyjnym, w związku z czym nie będzie konieczności przekazywania nadwyżek do sieci. Ma to istotne znacznie, ponieważ w przypadku mikro instalacji OZE (do 50 kW mocy zainstalowanej) oddawanie energii do sieci, wiąże się z opłatą za jej magazynowanie. Odzyskać można tylko 70 % z tego co zostało zmagazynowane, czyli pozostałe 30 % jest de facto opłatą - tłumaczy Adam Hirny. W przypadku instalacji, należących do tak zwanych małych instalacji - do 500 kW, nie ma możliwości odebrania prądu z sieci energetycznej. Przedsiębiorstwo sprzedaje więc prąd na zasadach ogólnych, co jest jeszcze mniej korzystne od wariantu magazynowania w sieci. Reasumując, najszybsze okresy zwrotu z inwestycji mają takie instalacje PV, które są właściwie zwymiarowane i dopasowane do profilu zużycia energii elektrycznej w przedsiębiorstwie.

Szybki zwrot z inwestycji i częściowa niezależność

W analizowanym przypadku wybudowana instalacja PV dostarczy jedną czwartą całego rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w przedsiębiorstwie. Przy założeniu dalszych wzrostów cen energii elektrycznej (wg rynkowych prognoz) i uwzględniając koszty serwisowania instalacji, taka inwestycja - według wyliczeń eksperta Banku BNP Paribas - zwróci się po około sześciu-siedmiu latach. - Zakładając, że w dłuższym horyzoncie zapotrzebowanie na energię tego podmiotu nie zmieni się znacząco, można przyjąć, że finalnie firma będzie w 25% niezależna od zakładu energetycznego produkując energię z własnej „minielektrowni słonecznej”. – Wielu producentów instalacji tego typu obejmuje produkty 25-letnią (a czasem nawet i dłuższą) gwarancją. Możemy oczekiwać, że po upływie tego czasu, panele będą wciąż działać z określoną dobrą lub nieco niższą efektywnością - tłumaczy Adam Hirny. Ekspert zaznacza jednak, że instalacje nie są samoobsługowe, wymagają atencji i - jak wszystkie urządzenia - potrzebują regularnego serwisowania, co generuje dodatkowe koszty, ale też zabezpiecza instalacje przed, np. ich potencjalnym pożarem, a w najgorszym przypadku ochronę mienia przed pożarem. 

Kredyt z gwarancją

Ze względów technicznych nie każda firma będzie mogła zainstalować na dachu fotowoltaikę, z uwagi np. na niewystarczająco wytrzymałą konstrukcje dachu. Dodatkowo, aspekty techniczne mogą wiązać się z niewłaściwą ekspozycją względem stron świata, bądź dużym zacienieniem spowodowanym obecnością innych budynków lub drzew. W takim przypadku należy poszukać w pobliżu obiektu terenu, na którym taką instalację można zamontować. Coraz częściej stosowanym rozwiązaniem, na które decydują się przedsiębiorstwa, jest wykorzystanie do tego celu, np. zadaszenia parkingu, na którym mogą zostać zamontowane PV.

- Zainteresowanie fotowoltaiką dynamicznie rośnie dopiero od około dwóch lat i wciąż jest to wczesny etap rozwoju rynku, chociaż powoli branża zaczyna się konsolidować i mniejsze podmioty zaczynają stopniowo ustępować miejsca większym oferującym, obok podstawowych usług, także bardziej zaawansowane rozwiązania. Z drugiej strony inwestorzy mają coraz łatwiejszy dostęp do finansowania, z uwagi na rosnące zainteresowanie instytucji finansowych tym obszarem rynku, jak również mogą korzystać z różnych form wsparcia ze środków krajowych bądź unijnych - mówi Adam Hirny.

Rosnącą popularnością cieszy się finansowanie inwestycji OZE za pomocą leasingu - głównie ze względu na korzyści podatkowe. Ważną rolę odgrywają również takie instrumenty jak gwarancja Biznesmax z Banku Gospodarstwa Krajowego, bądź instrumenty podziału ryzyka oferowane przez niektóre instytucje finansowe we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Biznesmax jest instrumentem powszechnie dostępnym na rynku - poziom gwarancji wynosi 80 proc. wartości kredytu. Gwarancje BGK są też dobrze postrzegane przez banki komercyjne, więc mogą śmielej finansować inwestycje. Przedsiębiorcy, oprócz tego, że mają łatwiejszy dostęp do finansowania, mogą je również otrzymać na preferencyjnych warunkach, np. po niższej cenie, z uwagi na to, że koszt ryzyka dzięki gwarancji jest niższy - zapewnia przedstawiciel Banku BNP Paribas. Dodatkowo, BGK w ramach gwarancji refinansuje odsetki, które firmy ponoszą w związku z zaciągniętym kredytem inwestycyjnym. Refundacja polega na zwrocie odsetek za pierwsze trzy lata finansowania. Limit wynosi 5 proc. rocznie, co przy praktycznie zerowych stopach procentowych, które zakładając, że nie ulegną istotnym podwyżkom, oznacza dla firm w tym okresie bezpłatne finansowanie. Gwarancje udzielane będą do 31 grudnia 2023 r. Do tego czasu firma może podpisać umowę kredytową w jednym z banków współpracujących z BGK. Później prawdopodobnie można będzie liczyć na ewentualne pieniądze z nowego rozdania.

Audyt z dopłatą

- Dla przedsiębiorców niezwykle istotna jest wiedza o profilu zużycia energii firmy i możliwości podjęcia inwestycji, które doprowadzą do poprawy efektywności energetycznej - podkreśla Adam Hirny. W tym celu należy wykonać audyt albo ekspertyzę energetyczną, które dadzą szczegółowy obraz sytuacji energetycznej w przedsiębiorstwie wraz z wykazem przedsięwzięć, które mogą być zrealizowane. Dzięki temu jest możliwe określenie kosztu i spodziewanych korzyściach związanych z obniżonym zużyciem energii dla przedmiotowej inwestycji. Audyt energetyczny może być zamówiony na rynku komercyjnie. Przeprowadza go wiele firm , ale może być też zamówiony w banku. Bank BNP Paribas wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w ramach inicjatywy ELENA (z ang. European Local Energy Assistance), finansowanej ze środków Ramowego Programu UE Horyzont 2020, uruchomił program „EKO-Firma z Zyskiem”. Uczestnicy programu mogą uzyskać refinansowanie 90 proc. kosztów audytu lub ekspertyzy energetycznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków komercyjnych (np. hale magazynowe, produkcyjne, biura i inne budynki). Program wsparcia technicznego, w ramach programu realizowanego wspólnie z EBI, przeznaczony jest również dla firm większych, tzw. MidCAP, które wprawdzie na gwarancje BGK liczyć nie mogą, ale mogą otrzymać kredyt inwestycyjny na finansowanie projektu albo skorzystać z leasingu. 

Audyt energetyczny jest bardzo istotny, ponieważ wskazuje firmie, gdzie mamy potencjalne straty energii, a więc też straty finansowe. Wykonanie audytu pozwala wskazać co zrobić, aby to zmienić oraz jakie przedsięwzięcia podjąć - podkreśla ekspert Banku BNP Paribas. W ramach tego rodzaju wsparcia technicznego, oprócz samych audytów i ekspertyz energetycznych pod kątem efektywności energetycznej budynków, dostępne są również specjalistyczne ekspertyzy ukierunkowane na odnawialne źródła energii zintegrowane z budynkami (zamontowane na dachu lub fasadzie budynku). One również mogą być refinansowane w 90 proc. 

Audyty są wykonywane przez zewnętrzny, wyspecjalizowany w tej dziedzinie podmiot, który został zaangażowany przez bank do obsługi programu. 

- Przedsiębiorcy mają możliwość otrzymania informacji (na bazie wykonanego audytu energetycznego) dotyczącej wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia związanego z modernizacją. Może to być m.in.: ocieplenie ścian, przegród zewnętrznych, stropu, dachu, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja źródła, ale mogą to być również inne inwestycje, jak np. wymiana oświetlenia, wymiana źródeł ciepła, usprawnienie instalacji chłodniczej - tłumaczy Adam Hirny.

Niezbędne wsparcie

Bank BNP Paribas, dzięki udziale w inicjatywie ELENA, stworzył również we własnych strukturach zespół specjalistów i ekspertów w obszarze transformacji energetycznej przedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych. Ich rolą jest wsparcie klienta w całym procesie inwestycyjnym - od momentu  pierwszego spotkania do chwili, kiedy firma decyduje się na projekt, zamawia audyt energetyczny, składa wniosek o kredyt w banku lub leasing i finalizuje inwestycję. Specjaliści są dostępni we wszystkich regionach Polski i dla wszystkich podmiotów, które kwalifikują się do programu.

Materiał Partnera


Źródło:Materiał partnera
Darmowy program do rozliczania PIT 2020

Darmowy program do rozliczania PIT 2020

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki