Zgłoszenia do "Małego ZUS-u" do 8 stycznia

Od nowego roku do 8 stycznia przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na małą skalę ponownie będę mogli skorzystać z nowej ulgi w rozliczeniach z ZUS - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. "Mały ZUS" to niższe składki na ubezpieczenia społeczne.

(fot. Marian Zubrzycki / FORUM)

Jak wskazuje Zakład, przy "Małym ZUS-ie" niższe przychody oznaczają odpowiednio niższe składki na ubezpieczenia społeczne (ulga nie dotyczy składki zdrowotnej). To propozycja dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Jeśli ktoś chce skorzystać z "Małego ZUS-u", powinien zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem rozpoczynającym się od 0590 albo od 0592 - do 8 stycznia 2020 roku. Zgłoszenia składają osoby, które nie korzystały w 2019 r. z "Małego ZUS-u", a chcą skorzystać z tej ulgi.

Osoby, które korzystały z tej ulgi w 2019 r. i chcą nadal z niej nadal korzystać, powinny złożyć jedynie formularz ZUS DRA cz.II lub ZUS RCA cz.II z ustaloną na 2020 r. najniższą podstawą wymiaru składek. Dokumenty te płatnik składa razem z kompletem rozliczeniowym za styczeń 2020 r. (odpowiednio w terminie do 10.02 lub 15.02). Z danych ZUS wynika, że do "Małego ZUS-u" przystąpiło w 2019 r. ponad 133 tys. przedsiębiorców.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca uwagę, że korzystanie z ulg ma swoje konsekwencje.

"Przedsiębiorca decydujący się na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne (+Małego ZUS-u+ lub innych ulg) powinien wiedzieć, że ma to wpływ na wysokość świadczeń, m.in. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego" – przypomina wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek, cytowany w komunikacie ZUS.

Zakład przypomina, że przedsiębiorcy, których przychody z poprzedniego roku nie przekraczały trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia z roku poprzedniego, spełniają pierwszy warunek do skorzystania z "Małego ZUS-u". Na przykład w 2019 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 2250 zł, a trzydziestokrotność tej kwoty to 67 500 zł. Przedsiębiorca, który prowadził działalność przez cały 2019 r. i w tym czasie osiągnął przychody niższe niż 67 500 zł, może więc skorzystać w 2020 r. z "Małego ZUS-u".

Jeśli ktoś prowadził firmę krócej niż rok, to limit przychodów należy wyliczyć proporcjonalnie do czasu prowadzonej działalności. Ważne jest jednak, żeby okres prowadzenia firmy w poprzednim roku wynosił co najmniej 60 dni.

"Należy tutaj pamiętać, że niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. To znaczy, że po wykorzystaniu tego okresu można wrócić do +Małego ZUS-u+ dopiero po przerwie, w której opłaca się składki na standardowych zasadach" – wskazuje Jaroszek.

Aby skorzystać w danym roku z "Małego ZUS-u", trzeba prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych.

Do "Małego ZUS-u" nie mają prawa nowi przedsiębiorcy, bo jeden z warunków to prowadzenie działalności w poprzednim roku przynajmniej przez 60 dni. Oni na starcie mogą jednak skorzystać z innych możliwości: półrocznego zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz dwuletniego okresu składek preferencyjnych. Gdy wygaśnie im prawo do tych ulg, będą mogli przejść na "Mały ZUS".

Informacje o warunkach korzystania z "Małego ZUS-u" i zasady wyliczania nowych składek można znaleźć na www.zus.pl. (PAP)

autorka: Olga Zakolska

ozk/ krap/

Źródło: PAP
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 2 crank

Pierwsze pół roku powinno być bez składek na rozruch firmy. Wyjdzie czy nie wujdzie nie ma spiny

! Odpowiedz
0 1 wektorwg

Jasne a ci co płacą normalny ZUS będą tracić konkurencyjność i klientów bo Janusz zusu nie płaci więc jest tańszy

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

  Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

 • Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

  Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  Termin zapłaty miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

  Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.