Zezwolenie na sprzedaż piwa

Osoba fizyczna zamierzająca sprzedawać piwo musi spełnić kilka wymogów w celu uzyskania pozwolenia. Podstawą w tej materii będą zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r., nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) - pisze "Puls Biznesu".

Zgodnie z nią sprzedaż detaliczną piwa może być prowadzona po uzyskaniu zgody wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zezwolenie takie może uzyskać osoba fizyczna prowadząca działalność, spółka cywilna bądź z ograniczoną odpowiedzialnością etc.

Składając wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu należy w urzędzie przedłożyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców. Niezbędny jest także dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, a w przypadku zlokalizowania go w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku. Należy pamietać, że daremny nasz trud, jeśli nie uzyskamy decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającej spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
 
Przed uruchomieniem działalności konieczne jest wniesienie opłaty na rachunek gminy wynoszącej 525 zł, przy czym zezwolenie uzyskuje się na czas ograniczony. Po wniesieniu opłaty przedsiębiorca jest zobligowany do zaopatrywania się w napoje alkoholowe tylko u producentów i przedsiębiorców posiadających zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholi.
 
PS
Na podstawie: "Puls Biznesu"
Hubert Mackiewicz, "Na sprzedaż piwa musi być zgoda"

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl