REKLAMA

Zestawienie wypowiedzi członków RPP od ostatniego posiedzenia

2020-11-30 06:32
publikacja
2020-11-30 06:32
FORUM

Poniżej skrót wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej od ostatniego posiedzenia w listopadzie. Najbliższe posiedzenie RPP zaplanowano na środę 2 grudnia.

ADAM GLAPIŃSKI - 24 XI - WYSTĄPIENIE PUBLICZNE

"(...) Sytuacja gospodarcza w IV kw. jest nadal trudna, szczególnie dla części branż".

"Jednocześnie inflacja obniżyła się wyraźnie pod wpływem załamania się aktywności gospodarczej oraz spadku cen surowców na rynkach światowych. W efekcie kształtuje się ona na poziomie zgodnym ze średniookresowym celem NBP. Wraz z rozwojem pandemii znacząco wzrosło jednak prawdopodobieństwo jej spadku poniżej celu inflacyjnego w kolejnych latach".

Według prezesa NBP, bank centralny podjął "zdecydowane działania", by wesprzeć koniunkturę, ograniczyć wzrost bezrobocia i nie dopuścić do nadmiernego spadku dynamiki cen.

"Poluzowanie polityki pieniężnej, zwiększenie płynności oraz obniżenie wymogów kapitałowych wspiera także sektor bankowy, albowiem mniejsza skala recesji, a także mniejsze bezrobocie i mniejsza skala upadłości firm to mniejsze straty kredytowe w sektorze".

ERYK ŁON - 23 XI - RADIO MARYJA

"Biorąc więc pod uwagę całość uwarunkowań makroekonomicznych, wyrażam przekonanie, że najbardziej optymalne obecnie wydaje się być utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie".

"Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną w naszym kraju, uważam za wskazane utwierdzenie naszych obywateli w przekonaniu, że polska polityka pieniężna jeszcze przez długi czas będzie polityką o charakterze łagodnym".

RAFAŁ SURA - 23 XI - BLOOMBERG

"Nie ma realnych perspektyw na podwyżki stóp proc. do końca kadencji obecnej RPP (2022 r. - PAP)".

"Optymalnym scenariuszem dla gospodarki jest stabilizacja stóp procentowych na obecnym poziomie".

Sura wskazał, że NBP będzie kontynuował program luzowania ilościowego, którego skala może zostać dostosowana do sytuacji makroekonomicznej i rynkowej. Według Sury, Rada nie dyskutowała nad wprowadzeniem innych niż skup aktywów instrumentów polityki monetarnej.

EUGENIUSZ GATNAR - 20 XI - PAP BIZNES

"Polityka monetarna, po ograniczeniu pandemii, powinna zacząć z powrotem uwzględniać sytuację inflacyjną i jeżeli wzrost cen będzie nadal podwyższony, jak obecnie, to stopy procentowe trzeba jak najszybciej podnieść do poziomu 0,5 proc.".

"Uważam, że jeśli kryzys pandemiczny będzie się nadal trwał, to NBP powinien rozważyć możliwość wydłużenia programu skupu aktywów. To jest najbardziej efektywny instrument wsparcia rządu w walce z ekonomicznymi skutkami pandemii".

"Wydaje mi się, że jest możliwy dalszy skup aktywów i jakaś forma polskiego TLTRO, aby wspierać inwestycje prorozwojowe i infrastrukturalne. Teoretycznie ten instrument mógłby być oferowany po zerowej stopie, ale lepiej go uruchomić po podniesieniu stopy referencyjnej".

"Całkowicie wykluczam poparcie ujemnych nominalnych stóp procentowych. One zniszczyłyby oszczędności Polaków i polskich firm w bankach. Zniszczyłyby rodzimy kapitał, który z trudem budujemy. Mogłyby doprowadzić też do upadku sektora bankowego w Polsce".

"Wydaje mi się także, że ona (inflacja - PAP) szybko nie spadnie, ze względu na ceny administrowane, rosnące ceny usług, wprowadzane nowe opłaty i rosnące zimą oraz wczesną wiosną ceny żywności. Ścieżka inflacji z ostatniej projekcji po raz kolejny może okazać się niższa niż w rzeczywistości".

JERZY KROPIWNICKI - 19 XI - PAP BIZNES

"Widać szereg czynników, których łączne oddziaływanie może sprawić, że przyszłoroczna inflacja przebije 3,5 proc. W takim scenariuszu trzeba się będzie zastanawiać w II połowie 2021 r., czy nie przystąpić do stopniowych podwyżek stóp procentowych. Cykl podwyżek trzeba będzie przeprowadzić bardzo ostrożnie, więc nie widzę w 2021 r. możliwości powrotu stopy referencyjnej do 1,50 proc. Natomiast w dalszej perspektywie wskazany byłby powrót stóp do takich poziomów, które nam dobrze służyły przez ostatnie kilka lat".

"(...) Nie ma sensu zastanawiać się nad dalszymi obniżkami stóp. Nie widzę pożytku z ujemnej stopy w warunkach polskiej gospodarki i nie będę się za czymś takim opowiadał".

"Gdy zakłada się, że przez najbliższych kilka dobrych miesięcy nie będziemy ruszać stóp procentowych, czego jestem zwolennikiem, to do rozważenia mogłyby być także inne środki niestandardowe. Należy brać pod uwagę zwiększenie skali skupu i klas aktywów, które nabywa NBP. Z tym jest jednak pewien problem".

CEZARY KOCHALSKI - 18 XI - BLOOMBERG

"Przestrzeń do dalszego cięcia stóp jest bardzo mała, co prowadzi do pytania, czy ujemne stopy procentowe przyniosłyby jakiekolwiek pozytywne efekty. Dla mnie osobiście ciężko byłoby zauważyć takie efekty, biorąc pod uwagę, w jakim stanie znajduje się obecnie polska gospodarka".

Dodał, że zarysowane w listopadowej projekcji NBP prognozy PKB na 2021 r. (wzrost o 3,1 proc.) nie dają podstaw do natychmiastowej podwyżki stóp proc. Kochalski wskazał, że argumenty za podwyżką pojawią się, gdy gospodarka wróci na ścieżkę trwałego wzrostu.

GRAŻYNA ANCYPAROWICZ - 17 XI - BLOOMBERG, BIZNES24

"Cięcia stóp były wystarczające, ale musi upłynąć trochę czasu zanim efekty obniżek przełożą się na sytuację w realnej gospodarce. Dalsze luzowanie nie miałoby sensu".

Według Ancyparowicz, NBP powinien kontynuować skup aktywów, by wspierać politykę fiskalną rządu i dostarczać płynności.

"Musimy się liczyć, że przez jakiś okres inflacja może być bardzo wysoka, nie tylko bazowa (...). Mogą się zdarzyć miesiące, że inflacja przebije ten magiczny pułap 3,5 proc. Nie widzę jednak możliwości interweniowania narzędziami polityki monetarnej, bo działają zupełnie inne czynniki kosztowe i związane z popytem, który tak czy inaczej będzie fluktuował i zmieniał swoją strukturę, więc czynniki monetarne niewiele mogą zdziałać".

"Poza relatywnie niskimi cenami cen ropy naftowej nie ma żadnych czynników, które tłumiłyby inflację".

EUGENIUSZ GATNAR - 17 XI - BIZNES24

"II fala trochę studzi moje optymistyczne plany i na razie myślę, że stopy powinny być stabilne".

"Po ograniczeniu pandemii i powrocie na ścieżkę wzrostu stopy powinny jak najszybciej znaleźć się na poziomie 0,5 proc., co odpowiada sytuacji inflacyjnej w kraju i w sytuacji w regionie".

ŁUKASZ HARDT - 16 XI - BLOOMBERG

"Ujemne stopy procentowe byłyby nieuzasadnione ekonomicznie i niekorzystne dla stabilności systemu finansowego. (...) Mogłyby one nawet budzić wątpliwości w świetle Konstytucji i ustawy o NBP".

Według Hardta, ujemne stopy mogłyby być sprzeczne z prawnym obowiązkiem działania na rzecz stabilności systemu finansowego.

Członek RPP ocenił, że zarówno w bazowych scenariuszu 3-4-proc. wzrostu PKB w 2021 r., jak i optymistycznym przy 6-proc. wzroście, potrzebna będzie niewielka podwyżka stóp procentowych, przy kontynuacji skupu aktywów i dalszym oferowaniu przez NBP kredytu wekslowego.

W razie wprowadzenia ostrzejszego niż obecnie lockdownu Hardt wskazał, że NBP mógłby wesprzeć gospodarkę poprzez kontynuowanie programu skupu aktywów.

ERYK ŁON - 10 XI - WGOSPODARCE

"(...) Treść aktualnej projekcji inflacji oraz PKB przemawia za utrzymywaniem stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. (...) W świetle uwarunkowań makroekonomicznych sądzę, że najbardziej optymalne byłoby utrzymywanie przez polski bank centralny stóp procentowych na aktualnym poziomie do końca obecnej kadencji RPP".

"Dobrze byłoby uniknąć scenariusza wprowadzenia ujemnych stóp procentowych. Doświadczenie pokazuje bowiem, że są one charakterystyczne dla krajów, w których mamy do czynienia raczej ze stosunkowo niskim tempem wzrostu gospodarczego. Obniżka stóp procentowych do poziomu ujemnego mogłaby więc wywołać u uczestników życia gospodarczego przekonanie, że sytuacja gospodarcza jest na tyle niepokojąca, że wymaga wprowadzenia stóp ujemnych. Mogłoby to bowiem rodzić przekonanie, że stopy ujemne staną się elementem rzeczywistości gospodarczej przez bardzo wiele lat". (PAP Biznes)

tus/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki