REKLAMA

Zbiórka i recykling odpadów w gminach a bezpieczeństwo surowcowe Polski

2011-11-30 12:01
publikacja
2011-11-30 12:01
Na rewolucji w gospodarce odpadami nasze gminy mogą dużo zarobić, jeśli będą posiadać instalacje do segregacji odpadów i nawiążą współpracę z wyspecjalizowanymi polskimi firmami.

Warszawa 30.11.2011 r. -- Od 1 stycznia 2012 roku gminy zaczną się borykać z nowymi przepisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zmiana Ustawy z 1 lipca 2011 roku). Ustawa wprowadza gminy do globalnego systemu obrotu surowcami wtórnymi. Przejmując odpady komunalne od mieszkańców oraz dokonując segregacji, staną się one właścicielami surowców wtórnych.

Wiąże się to z niemałym ryzykiem, ale także z możliwością uzyskania nowych źródeł dochodu, w przypadku, gdy gmina posiada lub nabędzie instalację do segregacji odpadów oraz nawiąże współpracę z wyspecjalizowanym przedsiębiorstwem działającym na rynku recyklingu odpadów. Jak skorzystać i uniknąć ryzyka? O tym mówił dziś przedstawiciel firmy Drop S.A. podczas konferencji „Rewolucje w gospodarce odpadami”.

Ustawa z 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, nakłada duże obowiązki na władze gmin. Polityka gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zdecyduje nie tylko o wysokości podatków płaconych za wywóz śmieci przez mieszkańców, ale także o rozwoju kilku sektorów gospodarki.

„Prowadząc recykling gminy staną się posiadaczami makulatury, plastiku, metali żelaznych i nieżelaznych. Otrzymane surowce wtórne będą mogły zbyć na rynku krajowym lub zagranicznym, co może przynieść zyski, ale wiąże się z ryzykiem. Mowa tu o ryzyku kontrahenta, znacznych zmianach cen surowców wtórnych oraz zmianach kursów wymiany pomiędzy przyjętym na świecie kursem referencyjnym a polską złotówką.

Ryzyko to można zmniejszyć tylko współpracując z doświadczonym i wiarygodnym partnerem, odbiorcą surowców wtórnych, który może zapewnić stałe ceny w okresie np. 12 miesięcy oraz dysponuje know-how i możliwościami pozwalającymi na sprzedaż konkretnych odpadów na precyzyjnie wybranych rynkach zbytu” – powiedział Marek Suchowolec, przewodniczący Rady Nadzorczej DROP S.A.

Długoterminowa strategia powinna być nakierowana na powstanie nowoczesnego systemu zbiórki i segregacji odpadów komunalnych w skali całego kraju. Jako priorytetowe powinny być wybierane metody zbiórki i instalacje do segregacji odpadów komunalnych, które zapewnią gminom dodatkowe źródło dochodów, a Polsce - bezpieczeństwo surowcowe w długiej perspektywie.

Przejęcie odpadów przez gminy umożliwia im zbudowanie efektywnych przedsiębiorstw. Dobrze prosperujące przedsiębiorstwo, którego właścicielem byłaby gmina, w przyszłości mogłoby zostać sprywatyzowane. Ustawa daje więc gminom bardzo duże możliwości, które dzięki dobrej koordynacji z istniejącymi przedsiębiorstwami oraz placówkami naukowymi mogą zaowocować powstaniem innowacyjnych podmiotów działających w szeroko rozumianym sektorze gospodarki odpadami.

Jednak w celu wykorzystania tych możliwości wydaje się być konieczna centralna ingerencja państwa, która zagwarantuje, że krajowe podmioty będą miały udział w rynku na poziomie 50-70%. Taki układ właścicielski zapewni stabilny i bezpieczny dla kraju rozwój nie tylko sektora gospodarki odpadami komunalnymi, ale także wielu innych sektorów, które w naturalny sposób korzystają z surowców wtórnych.

Z recyklingiem surowców wtórnych ściśle związane są także korzyści dla środowiska naturalnego w postaci mniejszego zużycia energii, mniejszej emisji CO2 oraz niepowstawania odpadów poprodukcyjnych z surowca pierwotnego. To bardzo istotny aspekt, ponieważ ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na osobę w Europie wciąż rośnie.

Prym wiedzie Dania, w której nastąpił wzrost z 672 kg na osobę w 2003 roku do 802 kg na osobę w 2008 roku. Na drugim miejscu znajduje się Cypr, a na trzecim Szwajcaria. Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc – na każdego Polaka przypadało w 2008 roku 320 kg odpadów, ale to i tak dużo więcej niż w 2003 roku (260 kg). Dzięki recyklingowi, emisja CO2 w latach 1995-2008, zmniejszyła się w 27 krajach Unii Europejskiej o 57%.

/Drop S.A
 

Źródło:Informacja prasowa
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (1)

dodaj komentarz
~Oppenhaimer
Selektywna zbiórka odpadów i ich recykling to "czysty zysk" - dlatego rewolucja zacznie się od znacznych podwyżek opłat za odpady - będzie więc "czysty zysk"...

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki