REKLAMA

Zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TIM S.A.

2023-03-24 19:42
publikacja
2023-03-24 19:42

Zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TIM S.A. - komunikat

Działając na podstawie art. 77a ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 2554 t.j.) („Ustawa”), Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, jako podmiot pośredniczący, zawiadamia o zamiarze ogłoszenia, na podstawie art. 72a ust. 1 Ustawy, publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu:

1) firma (nazwa) wzywającego – FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH z siedzibą w Ansbach, Niemcy

2) liczba akcji, na którą ogłoszone będzie wezwanie – 22.199.200 (dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela

3) dane podmiotu pośredniczącego - Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

4) cena po jakiej wzywający zamierza nabywać akcje – 50,69 zł (pięćdziesiąt złotych 69/100) za jedną akcję

kom amp/

Źródło:PAP
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki