Zaszkodziły obligacje

Zaszkodziły obligacje

Jednostki OFE w maju

Maj to kolejny słaby miesiąc dla funduszy emerytalnych. Wartość jednostki rozrachunkowej spadła średnio o 0,22%. Wyniki byłyby jeszcze gorsze, gdyby nie wzrosty na rynku akcji i obligacji z ostatnich dni.
W maju osiem funduszy uzyskało wzrost wartości jednostek. Jeszcze 2–3 dni temu ponad kreską był tylko OFE Rodzina. Jednak ostatnie dni miesiąca przyniosły wzrost na giełdzie. WIG zyskał w ciągu trzech sesji ok. 6,6%. Natomiast w całym miesiącu główny indeks GPW stracił na wartości ok. 0,3%.
Trochę lepiej wyglądała sytuacja wśród największych spółek. WIG20 zwiększył się prawie o 1,75%. Duże firmy wchodzące w jego skład to podstawowy składnik portfela funduszy emerytalnych. Wydawałoby się więc, że OFE w maju powinny wypaść trochę lepiej. Jednak tak naprawdę wzrost WIG-u mógł jedynie rekompensować straty, ponoszone przez fundusze na rynku obligacji.
W maju najbardziej wzrosła wartość jednostek OFE Rodzina i OFE Bankowy. Ten drugi fundusz w kwietniu stracił ponad 7%, ponieważ utrzymywał w swoim portfelu akcje spółek z sektora IT. W maju jednak ta branża wypadła lepiej niż rynek, dzięki czemu jednostka Bankowego zyskała prawie 2%. OFE Rodzina zaś po raz trzeci z rzędu uzyskał najlepszy wynik na rynku – prawie 3% wzrostu. W ciągu ostatnich trzech miesięcy jego jednostka wzrosła o ponad 17%. Zarządzający innymi OFE zastanawiają się jednak, jak to było możliwe, skoro większość funduszy w tym czasie straciła. Maj zaczął się dla OFE fatalnie ze względu na wysoki deficyt na rachunku obrotów bieżących. W rezultacie spadały ceny większości papierów. Rentowności osiągały rekordowo wysokie poziomy, np. obligacje 5-letnie miały w pewnym momencie rentowność rzędu 15,5%, a 10-letnie – 12,5%.
W rezultacie fundusze, w których obligacje stanowią znaczną część portfela, sporo straciły. Ten trend został zatrzymany dopiero pod koniec miesiąca. Po pierwsze – rynek nie uwierzył, że dojdzie do rozpadu koalicji i upadku rządu. Po drugie – zaprezentowane przez NBP na koniec maja wyniki rachunku obrotów bieżących i zaskakująco niski deficyt podbiły ceny tych papierów.
Od całego rynku znacząco odbiegają dwa OFE: Bankowy i Rodzina. Ten pierwszy konsekwentnie trzymał w portfelu akcje spółek IT. W kwietniu spowodowało to spadek jego wartości jednostki o ponad 7%, w maju zaś pozwoliło na uzyskanie drugiego wyniku. Jednostka tego funduszu wzrosła prawie o 2%.
Zagadkowe są wyniki OFE Rodzina. Ten fundusz już trzeci miesiąc z rzędu notuje najwyższy wzrost wartości jednostki rozrachunkowej. W maju uzyskał przyrost prawie o 3%, a w ciągu trzech ostatnich miesięcy – o ponad 17%. Drugi pod względem wyników w tym okresie był OFE Polsat, który zwiększył wartość jednostki blisko o 4%. Średnia wartość jednostki w tym czasie obniżyła się o ponad 0,1%. Skąd się więc biorą tak dobre wyniki Rodziny?
Wczoraj PARKIETOWI nie udało się skontaktować z zarządzającym Rodziną Erwinem Plichcińskim, wiceprezesem PTE H-M-C. Wcześniej jednak wyjaśniał on, że Rodzina ma małe aktywa, toteż szybko jest w stanie zmieniać portfel i grać bardzo agresywnie. To umożliwia uzyskiwanie tak wysokiej stopy zwrotu.
Jednak zarządzający innymi OFE mają wątpliwości. – W tym okresie nie było instrumentów, aby osiągnąć tak wysoki wzrost wartości jednostki – powiedział jeden z nich. – Można wskazać tyle sesji, podczas których nie można było zarobić ani grosza na obligacjach ani akcjach, a oni rośli – powiedział inny. – Sądzę, że po sprawie OFE Commercial Union teraz UNFE powinien skontrolować Rodzinę.

Marek Siudaj

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,4% XII 2019
PKB rdr 3,9% III kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% XII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 213,27 zł X 2019
Produkcja przemysłowa rdr 1,4% XI 2019

Znajdź profil