Zasiłki chorobowe po nowemu: Im dłużej chorujesz, tym mniej dostajesz

Im dłużej chorujesz, tym mniej dostajesz. Jeśli jesteś nauczycielem – nie będziesz już uprzywilejowany długim chorobowym. Tylko wówczas, gdyby przytrafiło Ci się tak dramatyczne schorzenie, jak gruźlica – możesz liczyć na zwolnienie sięgające 270 dni. W innych przypadkach lekarz będzie starał się przywrócić Ci pracowniczą kondycję w 182 dni. Lepiej natomiast będzie w niektórych przypadkach kobietom w ciąży oraz dawcom.

Od 8 lutego zmieniły się zasady wypłacania i przyznawania zasiłków chorobowych, a także świadczeń rehabilitacyjnych. Skrócono okres pobierania zasiłku chorobowego – będzie to możliwe do 182 dni zamiast dotychczas obowiązujących 180 dni, ale nie będzie można przedłużać tego okresu o kolejne trzy miesiące.

Choroba będzie teraz mniej opłacalna. Zasiłek wypłacany od 91 dnia trwania niezdolności do pracy zawodowej wyniesie 80 proc. podstawy wymiaru – do tej pory było to 100 proc. W pełnym wymiarze mogą na niego liczyć jedynie kobiety w ciąży, osoby, które ulegną wypadkowi w drodze do lub z pracy oraz dawcy lub kandydaci na dawców komórek, tkanek i narządów.

Zmiany w ustawie zasiłkowej przewidują też ograniczenia w dostępie do świadczenia rehabilitacyjnego. W pełnej wysokości świadczenie to przysługiwać będzie jedynie kobietom w ciąży, w przypadku pozostałych osób wszystko zależy od okresu jego pobierania.

Ci, którzy nabyli prawa do zasiłków chorobowych przed wejściem w życie nowych przepisów – czyli byli na zwolnieniu przed 8 lutego – nie muszą się obawiać niekorzystnych zmian. Zasiłki będą wypłacane na dotychczasowych warunkach za cały czas nieprzerwanej niezdolności do pracy.

Zasiłki chorobowe po nowemu

Co się zmieniło?

 • Zmiana dotyczy wysokości zasiłku chorobowego. Zasiłek przysługuje w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru, natomiast za okres pobytu w szpitalu w wysokości 70 proc. W przypadku niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie powyżej 90 dni, zasiłek nie będzie przysługiwał w wysokości 100 proc.

  W przypadku niezdolności do pracy przypadającej w okresie ciąży i powstałej na skutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy, zasiłek chorobowy nadal będzie przysługiwał w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru.

 • Zmianie uległ okres zasiłkowy. Obecnie wynosi maksymalnie 182 dni, a w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą – nie dłużej niż przez 270 dni. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą nie ma możliwości przedłużenia okresu zasiłkowego o kolejne 3 miesiące.

  Po okresie zasiłkowym osoba ubezpieczona nadal niezdolna do pracy, a rokująca powrót do niej, może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne trwające do 1. roku. Świadczenie to będzie przysługiwało w wysokości 90 proc. podstawy wymiaru w okresie pierwszych trzech miesięcy, 75 proc. za pozostały okres. W przypadku niezdolności do pracy przypadającej w okresie ciąży – jest to 100 proc. Natomiast w przypadku niezdolności związanej z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy – w wysokości odpowiednio 90 proc. i 75 proc.

 • Znowelizowana ustawa wprowadziła zmiany również w niektórych innych ustawach np. w ustawie z 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela.

  Nauczyciele zachowali prawo do zasiłku chorobowego przez okres 182 dni. Mogą ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne, jednak tylko w przypadku, gdy nie będą uprawnieni do urlopu dla poratowania zdrowia.

 • Ustawa wyodrębniła grupę ubezpieczonych, którym zasiłek chorobowy będzie przysługiwał w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru. Chodzi o ubezpieczonych, których niezdolność do pracy powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

 • Płacą z ostatnich 12 miesięcy. W przypadku, gdy niezdolność do pracy pracownika powstała przed wejściem w życie ustawy, ale do dnia jej wejścia w życie przysługiwało wynagrodzenie za okres choroby i w związku z tym prawo do zasiłku chorobowego powstało po wejściu w życie ustawy – podstawę wymiaru zasiłku ustala się według nowych zasad, czyli z uwzględnieniem wynagrodzenia za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy.

  Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów podstawa wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego dla wszystkich ubezpieczonych, w tym także pracowników, ustalana jest z uwzględnieniem wynagrodzenia wypłacanego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

  Osoby, które nabyły prawo do zasiłku chorobowego pod rządami ustawy przed nowelizacją, będą miały wypłacane świadczenia na zasadach i w wysokości wedle starych zasad.

 • Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych nadal będą wypłacane w dotychczasowej wysokości.
  Podstawa prawna

  Ustawa z 17 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

  Gazeta Opolska
  Beata Sypuła
  Źródło:
 • Newsletter Bankier.pl

  Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

  Nowy komentarz

  Anuluj
  0 0 ~~`piotr

  choruję od 1.12 2009 ,19.01 2010 pracodawca mówi mi że w starym roku wykorzystałem 31 dnichorobowego i że w nowym muszę od początu zaliczyć 33 dni .czy to prawda?

  !
  Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl