Zabezpieczenie przy pomocy instrumentów pochodnych

Instrumenty pochodne pozwalają na zabezpieczenie portfela aktywów przed skutkami niekorzystnych dla inwestora zmian cen posiadanych aktywów. Takie operacje określane są mianem hedgingu.

Asekuracja dla każdego

Istotą hedgingu jest zajęcie pozycji odpowiedniej w instrumencie pochodnym opartym na danym aktywie, tak aby straty wynikające ze spadku ceny aktywa bazowego były rekompensowane zyskami z instrumentu pochodnego. Im wyższa korelacja pomiędzy notowaniami aktywa bazowego oraz instrumentu pochodnego tym zabezpieczenie jest dokładniejsze.

Z możliwości zabezpieczenia korzystają podmioty gospodarcze aby zapewnić sobie cenę kupna surowców lub sprzedaży produktów, eksporterzy i importerzy, w celu zagwarantowania sobie odpowiedniego kursu wymiany walut, inwestorzy giełdowi, w celu zabezpieczenia wartości portfela akcji, kredytodawcy i kredytobiorcy, aby zapewnić sobie ustalony poziom oprocentowania depozytów lub zobowiązań.

W trakcie ważności instrumentu finansowego jego cena ulega zmianom, stąd trudno jest precyzyjnie określić wynik zabezpieczenia. Najlepiej więc stosować instrumenty pochodne, których terminy zapadalności są zbieżne z terminami realizacji płatności za nabywane lub sprzedawane aktywa, wymieniane waluty czy rozliczane umowy kredytowe. W dniu wygasania opcji jej cena jest równa wartości wewnętrznej a w przypadku kontraktu terminowego jego kurs jest równy cenie aktywa bazowego, inaczej kursowi kasowemu.

Wyniki zabezpieczeń przedstawione w niniejszym opracowaniu dotyczą dnia wygaśnięcia instrumentów pochodnych.
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
MIEDŹ -0,05% 5 020,75
2020-04-08 20:00:00

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 4,7% II 2020
PKB rdr 3,1% IV kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,5% II 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 330,48 zł II 2020
Produkcja przemysłowa rdr 4,9% II 2020

Znajdź profil

Znajdź nas na Facebooku