Zabezpieczenie przy pomocy instrumentów pochodnych

Zabezpieczenie kontraktami terminowymi

Istotą przedstawionych w niniejszym rozdziale transakcji zabezpieczających zajęcie przeciwstawnej pozycji w kontrakcie terminowym do pozycji w aktywach bazowych. Jeżeli podmiot posiada w danych aktywach długą pozycję to winien zająć krótką pozycję w kontrakcie terminowym na ta aktywa. Przykładem długiej pozycji w aktywie bazowym są przyszłe przychody. Jeżeli ulegną zmniejszeniu, spadnie również marża oraz zysk.Wykres. 5. Zabezpieczenie pozycji długiej w aktywie bazowym


Zabezpieczeniem krótkiej pozycji w aktywach bazowych jest pozycja długa w kontrakcie terminowym. Krótka pozycja oznaczać może przyszłą płatność, której przyszła wartość może ulec zmianie. Jej wzrost płynie na zwiększenie kosztów, a zatem spadek marży oraz zysku.

Dzięki silnej korelacji ujemnej pomiędzy zmianami ceny aktywa bazowego oraz kontraktu terminowego na to aktywo zmniejszone przychody z pozycji w aktywach są w wysokim stopniu rekompensowane przychodami z pozycji w kontrakcie terminowym.Wykres. 6. Zabezpieczenie pozycji krótkiej w aktywie bazowym


Zabezpieczenie pozycji długiej w aktywach bazowych. Przykładem takiej pozycji jest sytuacja producenta miedzi, której ceny zależą od sytuacji na rynkach światowych. Spadek cen spowoduje zmniejszenie przychodów i w konsekwencji marży ze sprzedaży.

Transakcja zabezpieczająca polega na sprzedaży kontraktu terminowego (zajęciu krótkiej pozycji). Spadek ceny miedzi da producentowi przychód z kontraktu terminowego, który zniweluje poniesioną stratę na sprzedaży miedzi.

W przypadku wzrostu ceny miedzi producent osiągnie wyższe przychody ze sprzedaży miedzi, co zwiększy jego marżę. Jednak w tym przypadku poniesie także stratę na pozycji w kontrakcie terminowym. aktywa bazowego powyżej ceny wykonania strategia przynosi dodatkowy zysk, analogicznie jak w długiej pozycji opcji kupna. Kosztem tej strategii jest premia zapłacona wystawcy opcji sprzedaży.

Zabezpieczenie pozycji krótkiej w aktywach bazowych. Przykładem takiej pozycji jest sytuacja producenta kabli, który wykorzystuje miedź jako główny komponent. Jego sytuacja i oczekiwania rynkowe są przeciwne do preferowanych przez producenta miedzi. Wzrost ceny złotego metalu spowoduje aprecjację kosztów produkcji i w efekcie spadku marży i zysku. Transakcja zabezpieczająca polega na kupnie kontraktu terminowego (zajęciu długie pozycji). Wzrost ceny miedzi da producentowi kabli przychód z kontraktu terminowego, który zrekompensuje podwyższone koszty zakupu miedzi.

W przypadku spadku ceny miedzi ulegną zmniejszeniu koszty zakupu miedzi, co zwiększy marżę producenta kabli. Jednak pozycja w kontrakcie terminowym przyniesie jednocześnie stratę, zbliżoną nominalnie do osiągniętego zysku. W efekcie wynik takie strategii będzie bliski zera.
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
MIEDŹ 0,20% 4 892,50
2020-04-03 11:06:00

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 4,7% II 2020
PKB rdr 3,1% IV kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,5% II 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 330,48 zł II 2020
Produkcja przemysłowa rdr 4,9% II 2020

Znajdź profil

Znajdź nas na Facebooku