Za stresującą pracę dostaniesz pomostówkę

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje osobom, które ukończyły 55 (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) oraz udowodnią, że przepracowały co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach. Większości z nas, praca ta kojarzy się z ciężką pracą fizyczną lub stycznością z niebezpiecznymi materiałami. Okazuje się, że sądy przyznają prawo do pomostówki także, gdy ktoś się w pracy stresuje.

 

pomostówka za stresującą pracę

Źrodło: thetaXstock


Załączniki do ustawy o emeryturach pomostowych zawierają szczegółowy wykaz prac o szczególnym charakterze. Zaliczają się do nich m.in. prace członków zespołów ratownictwa medycznego, personelu sprawującego opiekę nad mieszkańcami domów pomocy społecznej dla przewlekle chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży, prace personelu medycznego w warunkach ostrego dyżuru. Dotyczy to głównie zawodów, które obciążają organizm psychicznie lub fizycznie (tak jak np.: praca przy przeładunku towarów lub z użyciem ręcznych narzędzi wibracyjnych).

Zestresowani kierownicy chcą na emeryturę


emerytura»Sprawdź, kiedy będziesz mógł przejść na emeryturę
Osoby mające codzienny kontakt z toksycznymi substancjami, czy narażone na ryzyko infekcji albo urazu – to pracownicy niewątpliwie obarczeni poważnym obciążeniem w zakładzie pracy. Jak ma natomiast odbierać wyroki sądu przeciętny pracownik biurowy, który codziennie styka się ze stresem? Czy on również powinien ubiegać się o przyznanie uprawnień do emerytury pomostowej?

Mowa tu między innymi o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach*, który przyznał prawo do emerytury pomostowej kierownikowi zmiany w elektrowni. Mimo, że nie wykonywał on prac o szczególnym charakterze w pełnym wymiarze czasu, został uprzywilejowany. Dla WSA nie było ważne, że większość zadań wyszczególnionych w załączniku do Ustawy wykonywali podwładni. Uznano, że na kierowniku spoczywa duża odpowiedzialność, która z wiekiem może obniżać sprawność psychofizyczną – dlatego kwalifikuje się on jako osoba wykonująca pracę w szczególnych warunkach.

Praktyka pokazuje, że zajmując stanowisko kierownicze o wiele łatwiej udowodnić przed sądem oraz pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy, że przepracowaliśmy wystarczającą ilość lat w warunkach szczególnych. W gorszej sytuacji są zestresowani podwładni.

 »Nadal 40 zawodów objętych pomostówką 

Podobny wyrok wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie**. Dotyczył on z kolei ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego. On również nie wykonywał pracy w warunkach szczególnych (w tym wypadku pracy w warunkach ostrego dyżuru) w pełnym wymiarze czasu. Większość takich obowiązków ciążyła na szeregowych pracownikach pogotowia ratunkowego, ale mimo to WSA przyznał ordynatorowi prawo do wcześniejszej emerytury.

Pracodawca ma prawo się odwołać


Jeżeli pracodawca nie zgadza się z roszczeniem pracownika, że jego praca jest obarczona szczególnym obciążeniem – to ma prawo się odwołać. Aż 70 proc. wniosków pracowniczych jest w takich sytuacjach oddalanych, decyzją Państwowej Inspekcji Pracy, która jeszcze raz weryfikuje protokół pokontrolny.

Justyna Niedbał
Bankier.pl

*Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (II SA/Ke 769/10)
**Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie (II SA/Ol 247/12)
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 1 ~kandyX

TECHNIK RADIOLOGII -praca stresująca a szkodliwość promieniowania X na organizm udowodniona naukowo prze świat nauki na całym świecie -oprócz oczywiście Polski , gdzie Instytut Medycyny Pracy w Łodzi stwierdził expercko ,ze promieniowanie X i praca w rentgenie technika radiologii nie jest pracą w szczególnym charakterze i nie ujął PRACY W PROMIENIOWANIU JONIZUJĄCYM w pkt.1 i 3 w nowych wykazach prac do uSTAWY Z DNIA 19.12.2008 R. .
Podam włąsny przykłąd
Przepracowałam do 31.12.2008 r wymagany min. okres 15 lat w szczególnym charakterze -praca technika rtg w promieniowaniu jonizującym do 2008 posiadam min. 20 lat stażu ogólnego , mam ponad 55 lat zycia , nie należe do OFE. Złożyłam wniosek do ZUS o pomostówke - ZUS odmówił oczywiście ponewaz w uzasadnieniu postanowienia napisano iz nie wykonywała Pani prac min. 1 dnia wg nowych wykazów prac Ustawy o emeryturach pomostowych .
Orzecznictwo TK w tej sprawie jest w skrócie takie iz do 31.12.1998 r to jest jeden obszar prawny a po 2008 r. to jest drugi obszar prawny . Przepracujesz minimum 1 dzień po 2008 r. ZUS łąskawie zsumuje C mi te dwa obszary prawne pracy w szczególnym charakterze i mam szansę na pomostówke .
Nastęona droga przez mękę to zaporowość dostępu do prac w szczególnym charakterze kobiet jakoze nowy wykaz zaporowo blokuje dostępnośc do prac włąśnie kobiet i to w stosunku 70% korzystniejszym dla męzczyzn .
Związki zawodowe maja ręce związane żeby zaskarżyć Ustawę do Strasburga jakoze nie moga podważyc orzeczenia TK w tej materii ze wzgledu na oddzielne przepisy w poszczególnych krajach UE , które w Brukseli sa jedynie kontrolowane pod kątem świadczeń dla ludzi . Pozostaje droga prawna do Trybunału w strasburgu o łąmanie praw kobiet w dostepie do nowych wykazów prac Ustawy o emeryturach pomostowych

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~OBSERWATOR 2

Aktualnie emeryturę pomostową wg nowych zasad otrzymuje jedynie 5,8 tys. osób. (Przyznano je w ciągu ostatnich trzech lat).

Jest to świadczenie przyznawane WYJĄTKOWO .

Czemu ma służyc ten bzdurny artykuł ?

! Odpowiedz
0 0 ~olo

Praca kanara jest bardzo stresująca.

! Odpowiedz
0 0 ~A nie

Maleńka furteczka taka. Dla swojaczków... A reszta ... do roboty!

! Odpowiedz
0 0 ~GP

Lekarze i ratownicy medyczni pracują w stresie? Najlepszy żart dzisiejszego dnia.

!

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

    Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

    Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl