480,0000 zł
0,42% 2,0000 zł
Grupa Żywiec SA (ZWC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
I._Grupa_Kapitalowa_Zywiec_S.A._2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
II._Sprawozdanie_Zarzadu_Grupa_Kapitalowa_Zywiec_S.A._2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
III._Oswiadczenia_Zarzadu_Grupa_Kapitalowa_Zywiec_S.A._2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
IV._Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_GK_Zywiec_S.A._2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
V._Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_Grupy_Kapitalowej_Zywiec_S.A._2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
VI._Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_Grupa_Kapitalowa_Zywiec_S.A._2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 569 802 3 323 753 829 839 778 962
II. Zysk z działalności operacyjnej 324 885 415 323 75 523 97 336
III. Zysk przed opodatkowaniem 296 995 401 036 69 040 93 988
IV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominujacej 234 145 324 096 54 430 75 956
V. Zysk netto za okres sprawozdawczy 234 145 324 096 54 430 75 956
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 558 674 521 194 129 870 122 148
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (720 882) (170 043) (167 577) (39 852)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 219 347 (366 742) 50 990 (85 950)
IX. Przepływy pieniężne netto 57 139 (15 591) 13 283 (3 654)
X. Aktywa, razem 2 581 910 1 856 751 606 296 431 802
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 166 505 25 568 273 924 5 946
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 328 569 1 521 448 311 981 353 825
XIII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 86 836 309 735 20 391 72 031
XIV. Kapitał własny 86 836 309 735 20 391 72 031
XV. Średnio ważona liczba akcji 10 271 337 10 271 337
XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 22,80 31,55 5,30 7,39


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na walutę
EUR przyjęto następujące kursy:-
pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31.12.2019
roku według kursu 1 EUR = 4,2585 PLN (kurs średni NBP na dzień
31.12.2019 r.);- pozycje rachunku zysków i strat oraz innych
całkowitych dochodów za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. według
kursu 1 EUR = 4,3018 PLN*- pozycje aktywów oraz kapitału
własnego i zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku według kursu 1 EUR =
4,3000 PLN (kurs średni NBP na dzień 31.12.2018 r.);-
pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za
okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. według kursu 1 EUR =4,2669 PLN**
kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich
ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie od
stycznia do grudnia odpowiednio 2019 i 2018 roku


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
I. Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. 2019.pdfI. Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. 2019.pdf Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. - Skonsolidowany raport roczny
II. Sprawozdanie Zarządu Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. 2019.pdfII. Sprawozdanie Zarządu Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. 2019.pdf Sprawozdanie Zarządu Grupa Kapitałowa Żywiec S.A.
III. Oświadczenia Zarządu Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. 2019.pdfIII. Oświadczenia Zarządu Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. 2019.pdf Oświadczenia Zarządu Grupa Kapitałowa Żywiec S.A.
IV. Sprawozdanie biegłego rewidenta GK Żywiec S.A. 2019.pdfIV. Sprawozdanie biegłego rewidenta GK Żywiec S.A. 2019.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
V. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. 2019.pdfV. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. 2019.pdf Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Żywiec S.A.
VI. Oświadczenia Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. 2019.pdfVI. Oświadczenia Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. 2019.pdf Oświadczenia Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa Żywiec S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-04 Francois Xavier Mahot Prezes Zarządu
2020-02-04 Piotr Nowakowski Członek Zarządu
2020-02-04 Luca Giordano Członek Zarządu
2020-02-04 Marcin Celejowski Członek Zarządu
2020-02-04 Michael McKeown Członek Zarządu
2020-02-04 Katarzyna Malczewska-Błaszczuk Członek Zarządu
2020-02-04 Andrzej Borczyk Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-04 Łukasz Tlałka Pełnomocnik Grupy Żywiec S.A.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.