REKLAMA

ZUE S.A.: Zawarcie z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. umowy pożyczki.

2019-11-19 11:00
publikacja
2019-11-19 11:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-19
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Zawarcie z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. umowy pożyczki.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka), informuje, iż w dniu 19 listopada 2019 r. została podpisana z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (ARP) umowa pożyczki (Umowa) do maksymalnej wysokości 20 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.

Spółka może uruchomić przedmiotową pożyczkę najpóźniej do 15 marca 2020 roku. Uruchomienie pożyczki będzie miało charakter jednorazowy. Pożyczka będzie spłacana w równych miesięcznych ratach kapitałowych w okresie od 30 kwietnia 2020 roku do czerwca 2022 roku.

Zabezpieczenie spłaty wierzytelności z tytułu pożyczki stanowi zastaw rejestrowy na 2 środkach trwałych, hipoteka łączna do kwoty 30 mln zł na nieruchomości inwestycyjnej w Kościelisku należącej do Spółki wraz z przelewem praw z umów ubezpieczenia powyższych aktywów, weksel in blanco z deklaracją wekslową, cesja wierzytelności z 3 realizowanych kontraktów oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie jej uruchomienia, możliwości jej wypowiedzenia lub odstąpienia nie odbiegają od postanowień typowych dla tego rodzaju umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-19 Wiesław Nowak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki