4,1600 zł
-1,89% -0,0800 zł
ZUE SA (ZUE)

Zawarcie umowy dotyczącej gwarancji kontraktowej.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-01
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Zawarcie umowy dotyczącej gwarancji kontraktowej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 1 października 2019 r. podpisana została obustronnie pomiędzy Spółką a ZK “LEV INS” AD z siedzibą w Sofii (Kontrahent) umowa (Umowa), na podstawie której Kontrahent wystawia gwarancję należytego wykonania i naprawy wad i usterek (Gwarancja) w celu zabezpieczenia realizacji przez Spółkę kolejowego kontraktu budowlanego realizowanego w obszarze LOT D, o którego zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35/2019 (Kontrakt). Przedmiotowa Gwarancja jest wystawiana poza udostępnionymi Spółce przez inne podmioty limitami gwarancyjnymi.

Wysokość Gwarancji opiewa na 31,6 mln zł w zakresie roszczeń z tyt. niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu oraz ok. 18,5 mln zł w zakresie roszczeń z tyt. rękojmi za wady.

Zabezpieczenie Umowy stanowi dobrowolne poddanie się przez Spółkę egzekucji (777 k.p.c.) do wysokości kwot obowiązywania Gwarancji.

Gwarancja spełnia wymogi określone w Kontrakcie, w tym warunki dotyczące długości obowiązywania Gwarancji. Warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości jej wypowiedzenia nie odbiegają od postanowień typowych dla tego rodzaju umów.

Spółka informuje, że poza ww. Umową na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego współpracuje z Kontrahentem w zakresie udostępnienia produktów finansowych (gwarancje) o wartości 10 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-01 Wiesław Nowak Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.