4,1200 zł
1,98% 0,0800 zł
ZUE SA (ZUE)

Zawarcie umów z Zarządem Dróg Miasta Krakowa.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-06
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Zawarcie umów z Zarządem Dróg Miasta Krakowa.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 6 września 2019 r. zostały podpisane przez Spółkę dwie umowy z Zarządem Dróg Miasta Krakowa (ZDMK), których przedmiotem jest:

1) Utrzymanie, konserwacja i naprawy torowisk tramwajowych w Krakowie w latach 2019-2022. (Umowa 1).

2) Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w zakresie elektroenergetyki trakcyjnej w Krakowie w latach 2019-2022. (Umowa 2).

Umowa 1 i Umowa 2 stanowią dwie części składowe utrzymania infrastruktury tramwajowej w Krakowie.
Spółka informowała o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniach przetargowym na przedmiotowe zadania odpowiednio w raporcie bieżącym nr 30/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. i nr 31/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r.

Wartość netto Umowy 1: 56,0 mln zł (brutto: 68,9 mln zł).

Wartość netto Umowy 2: 40,8 mln zł (brutto: 50,2 mln zł).

Termin realizacji Umowy 1 i Umowy 2: 1.10.2019 – 30.09.2022 r.

Współpraca z ZDMK w ramach Umowy 1 i Umowy 2 odbywać się będzie na warunkach typowych dla tego rodzaju współpracy w szczególności w obszarze warunków technicznych czy zabezpieczenia ich realizacji, odpowiedzialności, jak również możliwości zakończenia współpracy (w zakresie wypowiedzenia lub rozwiązania umów). Okres gwarancji udzielonej przez Spółkę zarówno dla Umowy 1 jak i Umowy 2 wynosi zasadniczo 48 miesięcy. Umowa 1 i Umowa 2 określają możliwość naliczenia kar umownych Spółce w przypadku m.in. odstąpienia od umowy przez ZDMK z przyczyn leżących po stronie Spółki, czy zwłoki w wykonaniu przez Spółkę zlecenia, których łączna suma nie może jednak przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto.

Zapłata kary umownej nie pozbawia stron prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Pozostałe warunki Umowy 1 i Umowy 2, w tym m.in. w zakresie możliwości odstąpienia od niej czy zabezpieczeń nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

Emitent informuje, że poza ww. Umową 1 i Umową 2, od 29 grudnia 2018 r. Spółka działając samodzielnie zawarła z ZDMK umowy o łącznej wartości ok. 13,5 mln zł.

Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z zawarciem Umowy 1 i Umowy 2, na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o łącznej wartości ok. 1 528 mln zł. Ponadto Spółka posiada złożone najkorzystniejsze oferty w przetargach o łącznej wartości ok. 619 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-06 Wiesław Nowak Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.