3,2000 zł
3,23% 0,1000 zł
ZUE SA (ZUE)

Wstępne wyniki finansowe za rok 2019.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-05
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Wstępne wyniki finansowe za rok 2019.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZUE S.A. (Spółka, ZUE) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 5 lutego 2020 r. procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZUE za rok 2019, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.

Wstępne wyniki finansowe ZUE za rok 2019 (w nawiasie podano dane za rok 2018):
- przychody ze sprzedaży: 934,9 mln zł (763,8 mln zł),
- zysk brutto na sprzedaży: 23,1 mln zł (-62,0 mln zł),
- zysk na działalności operacyjnej: 6,3 mln zł (-80,0 mln zł),
- zysk netto: 3,1 mln zł (-64,0 mln zł).

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ZUE za rok 2019:
- przychody ze sprzedaży: 996,2 mln zł (832,7 mln zł),
- zysk brutto na sprzedaży: 27,9 mln zł (-56,0 mln zł),
- zysk na działalności operacyjnej: 7,9 mln zł (-77,9 mln zł),
- zysk netto: 3,8 mln zł (-62,6 mln zł).

Na poziomie skonsolidowanym wartość przychodów ze sprzedaży w 2019 roku zwiększyła się w stosunku do 2018 roku o 20% i o 140% w stosunku do roku 2017. Skonsolidowana wartość przychodów wyniosła prawie 1 miliard zł i jest to najwyższa wartość rocznych zagregowanych przychodów ze sprzedaży w dotychczasowej działalności Grupy Kapitałowej ZUE.

Spółka od 2017 roku ma dodatnią dynamikę przychodów, co jest głównie efektem zaangażowania w prace w ramach Krajowego Programu Kolejowego – programu modernizacyjnego o łącznej wartości ponad 75 mld zł. Część portfela zamówień Spółki stanowią kontrakty kolejowe pozyskane w latach 2016-2017 w ramach tego programu. Zadania z tego okresu charakteryzują się niską marżowością ze względu na nieprzewidywalny i niezależny od Spółki wzrost kosztów realizacji oraz brak realnej waloryzacji, o czym Spółka wielokrotnie informowała w raportach bieżących i okresowych. Udział ww. kontraktów kolejowych w przerobach Spółki sukcesywnie zmniejsza się na rzecz kontraktów kolejowych oraz kontraktów miejskich zawartych w latach późniejszych oraz pozyskiwanych aktualnie. Marżowość nowych kontraktów jest dla Spółki satysfakcjonująca.

Spółka informuje, iż na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego, spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ok. 1,9 mld zł. ZUE dywersyfikuje portfel zamówień poprzez pozyskiwanie zleceń na rynku miejskim, które charakteryzują się krótkim czasem od rozstrzygnięcia przetargów do wejścia na plac budowy i krótkimi czasami realizacji, stąd ryzyka nieprzewidywalnych zmian kosztów na tych zadaniach są znacznie mniejsze w porównaniu z ryzykami na dużych zadaniach kolejowych.

Spółka rozbudowuje również portfel kontraktów z rynku kolejowego, licząc na szybkie rozstrzygnięcia pozostałych do ogłoszenia przetargów w ramach Krajowego Programu Kolejowego oraz realizację kolejnych planowanych inwestycji, takich jak np. budowa nowych linii kolejowych w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

ZUE informuje, iż szczegółowe informacje o posiadanym portfelu zamówień oraz ostateczne wyniki finansowe zostaną przekazane w raportach Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZUE za 2019 rok.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-05 Wiesław Nowak Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.