WAŻNE

ZUE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE S.A. w dniu 6 czerwca 2019 roku.

2019-06-06 16:12
publikacja
2019-06-06 16:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tresc_podjetych_uchwal_WZ_zalacznik_RB_17_(2019).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-06
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE S.A. w dniu 6 czerwca 2019 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ZUE S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 6 czerwca 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał, a ponadto nie wystąpiły projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

W odniesieniu do dokumentów, będących przedmiotem głosowania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka wyjaśnia, że sprawozdanie Zarządu ZUE S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2018 oraz roczne sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZUE będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów odpowiednio 7-9 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 28 marca 2019 r., natomiast sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018 zatwierdzane w ramach punktu 6 przyjętego porządku obrad zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI raportem bieżącym nr 16/2019.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Treść podjętych uchwał WZ_załącznik RB 17 (2019).pdfTreść podjętych uchwał WZ_załącznik RB 17 (2019).pdf Treść podjętych uchwał WZ_załącznik RB 17 (2019)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-06 Wiesław Nowak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki