ZUE S.A.: Powołanie Zarządu ZUE S.A. na nową trzyletnią kadencję.

2019-06-06 16:53
publikacja
2019-06-06 16:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zyciorysy_Czlonkow_Zarzadu_ZUE_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-06
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Powołanie Zarządu ZUE S.A. na nową trzyletnią kadencję.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ZUE S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2019 roku podjęła uchwały w sprawie powołania Zarządu Spółki na nową trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2018 rok tj. z dniem 6 czerwca 2019 r., w dotychczasowym pięcioosobowym składzie obejmującym następujące osoby:

Pan Wiesław Nowak – Prezes Zarządu
Pan Jerzy Czeremuga – Wiceprezes Zarządu
Pani Anna Mroczek – Wiceprezes Zarządu
Pan Maciej Nowak – Wiceprezes Zarządu
Pan Marcin Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu.

Spółka przekazuje w załączeniu informacje o powołanych osobach w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, jak również wymaganych oświadczeń.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Życiorysy Członków Zarządu ZUE S.A..pdfŻyciorysy Członków Zarządu ZUE S.A..pdf Życiorysy Członków Zarządu ZUE S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-06 Wiesław Nowak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki