ZUE S.A.: Powołanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. na nową kadencję.

2019-06-06 16:30
publikacja
2019-06-06 16:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zyciorysy_czlonkow_Rady_Nadzorczej_ZUE.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-06
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Powołanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. na nową kadencję.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ZUE S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że obradujące w dniu 6 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło, iż w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję wchodzić będzie pięciu członków oraz powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki z dniem 6 czerwca 2019 r. na nową kadencję następujące osoby:

- Mariusz Szubra - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Barbara Nowak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
- Piotr Korzeniowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Bogusław Lipiński - Członek Rady Nadzorczej,
- Michał Lis - Członek Rady Nadzorczej.

Emitent przypomina, iż wszystkie ww. osoby wchodziły w skład Rady Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji.
Spółka przekazuje w załączeniu informacje o powołanych osobach w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, jak również wymaganych oświadczeń.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Życiorysy członków Rady Nadzorczej ZUE.pdfŻyciorysy członków Rady Nadzorczej ZUE.pdf Życiorysy członków Rady Nadzorczej ZUE S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-06 Wiesław Nowak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki