3,6800 zł
5,14% 0,1800 zł
ZUE SA (ZUE)

Informacja o złożeniu przez Emitenta odstąpienia od umowy.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-17
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Informacja o złożeniu przez Emitenta odstąpienia od umowy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, Emitent) informuje, iż Spółka realizująca na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zamawiający) umowę na zadanie pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. "Prace na liniach kolejowych nr 14, 811, na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wielkopolski, etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola” (Umowa, Kontrakt), w dniu 17 marca 2020 roku złożyła oświadczenie o odstąpieniu od Umowy tj. oświadczenie o odstąpieniu od całej reszty niespełnionego świadczenia (całej pozostałej części niezrealizowanych prac i robót budowlanych) wynikającego z Umowy zawartej między Wykonawcą, a Zamawiającym, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (Odstąpienie).

O przedmiotowej Umowie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2017.

Powodem odstąpienia od Umowy jest niewywiązywanie się przez Zamawiającego z obowiązków umownych, tj. przede wszystkim z obowiązku zapłaty bezspornego, wymagalnego wynagrodzenia w kwocie 1,65 mln zł objętej fakturą VAT wystawioną w dniu 19 grudnia 2019 roku. Termin płatności przedmiotowej faktury (30 dni) upłynął w dniu 20 stycznia 2020 roku. Dodatkowy termin na płatność należnego wynagrodzenia wynikający z Umowy (42 dni), który rozpoczął swój bieg w dniu 21 stycznia 2020 roku, upłynął w dniu 3 marca 2020 roku. Przypadki zwłoki w zapłacie należnego z tytułu Umowy wynagrodzenia mają przy tym charakter powtarzalny.

Emitent informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu łączna kwota wszystkich przeterminowanych, bezspornych zaległości płatniczych na realizowanych dla Zamawiającego kontraktach kolejowych (dotyczących Umowy oraz dwóch innych kontraktów) przekroczyła 20 mln zł. Opóźnienia w płatności środków należnych i wymagalnych na rzecz Spółki utrudniają realizację kontraktów. Nie powstały one w związku z pandemią COVID – 19, lecz znacznie wcześniej. Niemniej jednak sytuacja epidemiologiczna zwiększa związane z brakiem płatności ryzyka. Obowiązkiem Zarządu Spółki jest ich minimalizacja.

Emitent nie otrzymał jakiejkolwiek pisemnej informacji o tym kiedy zaległe płatności zostaną uregulowane. Przedstawiciele Zamawiającego twierdzą, że nie mają wiedzy kiedy Zamawiający będzie w stanie dokonać zapłaty.

W zaistniałej sytuacji Spółka nie miała innego wyjścia jak skorzystać z prawa do rozwiązania Umowy. Jednocześnie Spółka wezwała Zamawiającego do uregulowania zaległości z pozostałych kontraktów kolejowych, a intencją Spółki jest ich dalsza należyta i terminowa realizacja.

Spółka informuje, iż złożone oświadczenie o odstąpieniu od Umowy skutkuje rozwiązaniem Kontraktu z upływem 14 dni od dnia jego doręczenia Zamawiającemu, tj. z upływem dnia 31 marca 2020 roku.

Mimo powyższych trudności z płatnościami Spółka realizowała Kontrakt zgodnie z Umową (Kontrakt znajduje się w zaawansowanej fazie robót budowlanych).

O kolejnych istotnych krokach dotyczących Kontraktu Spółka poinformuje w raportach bieżących.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-17 Wiesław Nowak Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.