REKLAMA

ZUE S.A.: Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.

2021-11-17 15:01
publikacja
2021-11-17 15:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-17
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, ZUE), informuje, iż w dniu 17 listopada 2021 r. Spółka powzięła informację o złożeniu przez konsorcjum w składzie:

1) ZUE (Lider),

2) Mota-Engil Central Europe S.A. z siedzibą w Krakowie

(dalej: Konsorcjum),

najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym dotyczącym zamówienia pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT).

Zamawiający: PKP PLK S.A.

Wartość netto złożonej przez Konsorcjum oferty: 68,8 mln zł, z czego ok. 50% przypada na ZUE.

Wartość brutto złożonej przez Konsorcjum oferty: 84,7 mln zł.

Termin realizacji zadania: 69 tygodni od daty rozpoczęcia.

Kryteria ofert:
a) cena – waga: 60%
b) okres gwarancji – waga: 40%.

Budżet Zamawiającego na przedmiotowe zadanie wynosi 49,2 mln zł brutto. O kolejnych etapach dotyczących ww. postępowania przetargowego Spółka poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-17 Wiesław Nowak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki