REKLAMA

ZUE S.A.: Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.

2021-09-10 18:45
publikacja
2021-09-10 18:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-10
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, ZUE), informuje, iż w dniu 10 września 2021 r. Spółka powzięła informację o złożeniu (poprzez aukcję elektroniczną) przez konsorcjum w składzie:

1)ZUE (Lider),
2)Yörük Yapı Inşaat A.Ş. z siedzibą w Ankarze (łącznie: Konsorcjum),

najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym dotyczącym zamówienia pn.: Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa zajezdni Annopol” .

Zamawiający: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.

Wartość netto złożonej przez Konsorcjum oferty: 532,6 mln zł (z czego ok. 50% przypada na ZUE).

Wartość brutto złożonej przez Konsorcjum oferty: 665,1 mln zł.

Termin realizacji zadania: 26 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Kryteria ofert:
a) cena – waga: 60%
b) doświadczenie personelu generalnego wykonawcy - waga 34%,
c) symulacja budowy w Modelu BIM 4D - waga 6%.

Oferta Spółki uzyskała największą ilość punktów uwzględniając powyższe kryteria.

Budżet Zamawiającego na przedmiotowe zadanie wynosi 406 mln zł brutto. O kolejnych
etapach dotyczących ww. postępowania przetargowego Spółka poinformuje w stosownym
raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-10 Wiesław Nowak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki