REKLAMA

ZUE S.A.: Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.

2019-11-29 14:38
publikacja
2019-11-29 14:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-29
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, ZUE), informuje, iż w dniu 29 listopada 2019 r. Spółka powzięła informację o złożeniu przez konsorcjum w składzie (Konsorcjum):

1. ZUE (Lider),
2. FDO sp. z o.o. z siedzibą w Leśnie Górnym (Partner),

najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Przebudowa drogi wraz z torowiskiem w ul. Chrobrego i ul. Mieszka I w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”.

Zamawiający: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wartość netto złożonej przez Konsorcjum oferty: 56,1 mln zł, z czego 95% przypada dla Spółki.

Wartość brutto złożonej przez Konsorcjum oferty: 69,0 mln zł.

Termin realizacji zadania: 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert stanowią:
1) Cena – waga: 60%,
2) Doświadczenie zawodowe kierownika budowy – waga: 20%,
3) Doświadczenie zawodowe kierownika robót branży sanitarnej – waga: 20%.

Wszystkie oferty w ww. postępowaniu przetargowym zostały złożone powyżej budżetu Zamawiającego. Spółka będzie informowała w trybie kolejnych raportów bieżących o dalszych istotnych etapach ww. postępowania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Wiesław Nowak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki