3,0600 zł
-2,55% -0,0800 zł
ZUE SA (ZUE)

Informacja nt. współpracy z PKP PLK S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-13
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Informacja nt. współpracy z PKP PLK S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, ZUE) informuje, iż w związku z otrzymaniem przez Spółkę w dniu 13 lutego 2020 r. obustronnie podpisanej umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą Warszawie (PKP PLK) na zadanie pn. „Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych zakresów robót branży SRK (sterowanie ruchem kolejowym) dla zadania nr 1 pn: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” realizowanego w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane” (Umowa), łączna wartość netto umów zawartych z PKP PLK a spółkami z Grupy Kapitałowej ZUE w okresie od dnia 18 września 2019 r. wyniosła ok. 17,8 mln zł netto. Umowa stanowi prace dodatkowe do zamówienia podstawowego stanowiącego przedmiot umowy, o której podpisaniu Spółka informowała w raporcie bieżących nr 5/2018.

Współpraca Spółki z PKP PLK w ramach wskazanej powyżej łącznej wartości umów, obejmuje w szczególności ww. Umowę o wartości ok. 12 mln zł netto (14,8 mln zł brutto). Termin realizacji Umowy został ustalony na koniec sierpnia 2021 r.

Współpraca z PKP PLK w ramach Umowy odbywać się będzie na warunkach typowych dla tego rodzaju współpracy w szczególności w obszarze warunków technicznych czy zabezpieczenia jej realizacji, odpowiedzialności, jak również możliwości zakończenia współpracy (w zakresie wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy). Okres gwarancji udzielonej przez Spółkę oraz rękojmi wynosi 48 miesięcy. Umowa określa możliwość naliczenia kar umownych Spółce w przypadku m.in. niewykonania w terminie przedmiotu Umowy, czy też odstąpienia od umowy przez PKP PLK z przyczyn leżących po stronie Spółki. Łączna suma naliczonych kar umownych nie może jednak przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto. Zapłata kary umownej nie pozbawia PKP PLK prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-13 Wiesław Nowak Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.