REKLAMA

ZREMB-CHOJNICE S.A.: Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 21 czerwca 2021r.

2021-06-22 12:39
publikacja
2021-06-22 12:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-22
Skrócona nazwa emitenta
ZREMB-CHOJNICE S.A.
Temat
Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 21 czerwca 2021r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 3 - Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych-, Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A., ( Emitent) przekazuje informację o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., które odbyło się w dniu 21 czerwca 2021r.

Zestawienie uwzględnia liczbę zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 21.06.2021r., liczbę głosów przysługujących akcjonariuszowi na ZWZ w dniu 21.06.201r, ich procentowy udział w liczbie głosów obecnych na Zgromadzeniu, a także w ogólnej liczbie głosów.:

1. Pan Krzysztof Kosiorek - Sobolewski
- Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 21.06.2021r: 2.890.000
- Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 2.890.000
- procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA w dniu 21.06.2021r.: 56,18%
- procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 22,94 %

2. Pan Marcin Garus
- Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 21.06.2021r: 1.306.813
- Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 1.306.813
- procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA w dniu 21.06.2021r.: 25,40%
- procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 10,37 %

3. Aleksandra Sobolewska
- Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 21.06.2021r: 475.839
- Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 475 839
- procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA w dniu 21.06.2021r.: 9,25%
- procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3,78%

4. Astalis Sp. z o.o.
- Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 21.06.2021r: 371.389
- Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 371.389
- procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA w dniu 25.06.2020r.: 7,22%
- procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2,95%

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-22 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2021-06-22 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki