REKLAMA

ZPC OTMUCHÓW S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC Otmuchów S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 roku

2021-05-28 19:47
publikacja
2021-05-28 19:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._Projekty_uchwal_ZWZA_ZPC_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Sprawozdanie_RN_za_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Sprawozdanie_KA_za_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4._ZPC_Ocena_pracy_RN_za_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5._Raport_z_oceny_spr._z_wynagr..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6._Sprawozdanie_o_wynagr._wraz_z_wnioskiem.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-28
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat
Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC Otmuchów S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z § 19 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka] przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.
Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020 rok, ocenę pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020 rok, których rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach planowanego porządku obrad oraz Sprawozdanie z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Z.P.C. Otmuchów S.A. za lata 2019-2020 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny ww. sprawozdania z wynagrodzeń, którego zaopiniowanie przewidziane jest w ramach planowanego porządku obrad.
Załączniki
Plik Opis
1. Projekty uchwał ZWZA ZPC 2021.pdf1. Projekty uchwał ZWZA ZPC 2021.pdf Projekty Uchwał
2. Sprawozdanie RN za 2020.pdf2. Sprawozdanie RN za 2020.pdf Sprawozdanie RN za 2020r.
3. Sprawozdanie KA za 2020.pdf3. Sprawozdanie KA za 2020.pdf Sprawozdanie KA za 2020r.
4. ZPC_Ocena pracy RN za 2020.pdf4. ZPC_Ocena pracy RN za 2020.pdf Ocena pracy RN za rok 2020
5. Raport z oceny spr. z wynagr..pdf5. Raport z oceny spr. z wynagr..pdf Raport Biegłego Rewidenta z oceny spra.z wynag
6. Sprawozdanie o wynagr. wraz z wnioskiem.pdf6. Sprawozdanie o wynagr. wraz z wnioskiem.pdf Sprawozdanie wynagrodzeń wraz z wnioskiem

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 MAREK PIĄTKOWSKI PREZES ZARZĄDU Marek Piątkowski
2021-05-28 ADAM FRAJTAK CZŁONEK ZARZĄDU Adam Frajtak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki