REKLAMA
ZAGŁOSUJ

ZORTRAX S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie 108 746 700 akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect

2021-11-19 17:01
publikacja
2021-11-19 17:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-19
Skrócona nazwa emitenta
ZORTRAX S.A.
Temat
Złożenie wniosku o wprowadzenie 108 746 700 akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) informuje, że w dniu 19 listopada 2021 r. skierował do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wniosek o wprowadzenie 108 746 700 akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect wraz z dokumentem informacyjnym sporządzonym w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 108 746 700 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja.

Złożenie ww. wniosku do GPW jest konsekwencją działań Zarządu Spółki podjętych m.in. na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie „połączenia spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z połączeniem”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-19 Mariusz Babula Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki